Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tên khác: Bách Luyện Thành Tiên
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Huyễn Vũ
Trạng thái: Kết thúc


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bách Luyện Thành Tiên:

Nếu bạn nào đã từng yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên Truyện thì truyện này có thể xem là Phàm Nhân Tu Tiên thứ 2, nhân vật chính không có linh căn, không thể thuận lợi tu tiên, phải dùng đan dược để tu luyện.
Vậy như thế nào để có được đan dược để tu luyện trong một thế giới khắc nghiệt, nhân vật chính là một đệ tử đê cấp của một môn phái tu chân thuộc hàng tam lưu, không có linh căn không thể tu luyện, nếu như Hàn Lập trong PNTT có được chiếc bình thần kỳ có thể ươm trồng thảo dược thì nhân vật chính ở đây Lâm Hiên cũng có một khả năng đặc biệt. Nào chúng ta cùng theo chân của nhân vật chính để theo dõi bước đường trở thành một cự đầu như thế nào nhé!!

Danh sách chương

Lời cuối sách ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4220 : Đại kết cục ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4219 : Hồng Mông chi Hỏa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4218 : Tinh Hải diệu dụng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4217 : Tinh Không bí thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4216 : Tiểu Mao Cầu cùng Cổ thú Thủy Tổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4215: Đều có át chủ bài ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4214 : Điền Tương đòn sát thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4213 : Cuối cùng quyết chiến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4212 : Chân Tiên Giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4211: Huyễn Linh Thiên Hỏa đại thành ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4210: Sợ bóng sợ gió một hồi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4209: Thần diệu bí thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4208: Atula Vương cùng Nguyệt Nhi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4207: Điền Tương ý định ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4206: Ba năm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4205: Ngoài ý muốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4204: Điền Tương quyết chiến Atula ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4203: Atula Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4202 : Nghìn cân treo sợi tóc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4201 : Diệu kế dụ địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4200 : Nguy cơ trải rộng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4199: Điền Tương tuyệt kỹ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4198 : Thần diệu huyễn thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4197: Ngoài ý muốn viện thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4196 : Điền Tương phá trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4195 : Bách Linh Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4194 : Chân Linh dung hợp cùng Cự Nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4193 : Chân Linh Thần Binh cùng Tinh Không Lĩnh Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4192 : Bách Linh Ấn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4191: Cực kỳ nguy hiểm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4190 : Sống sót sau tai nạn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4189 : Mua dây buộc mình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4188: Liên thủ một kích ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4187 : Bách Bảo quang cầu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4186: Sợ bóng sợ gió một hồi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4185 : Thôn giới Thiềm Thừ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4184 : Thiên Hồ truyền thừa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4183 : Điền Tương thực lực chân chính ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4182 : Tinh Hải hiện thế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4181 : Atula cùng Thiên Vu Thần Nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4180 : Thật là khó bí quyết ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4179 : Hàn Long Chân Nhân đòn sát thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4178 : Băng Phách ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4177 : Hóa bướm thành Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4176 : Thần diệu Vạn Quyển Thiên Thư ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4175 : Chiết Dực vẫn lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4174 : Bất khả tư nghị cường đại ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4173 : Kinh người chênh lệch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4172 : Lâm Hiên cùng Điền Tương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4171 : Lâm trận đào ngũ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4170 : Đại hô hàm chiến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4169 : Chủ quan khinh địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4168: Ngoài ý muốn cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4167: Gần trong gang tấc bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4166 : Ngọc Phù đưa tin ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4165 : Tương kế tựu kế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4164 : Điền Tiểu Kiếm vẫn lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4163 : Quỷ dị bí thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4162 : Điền Tiểu Kiếm thân hãm tuyệt địa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4161 : Vây công ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4160 : Lau mắt mà nhìn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4159 : Linh Giới cao thủ tề tụ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4158 : Huyền Thiên Linh Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4157 : Thần thông quảng đại ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4156 : Ba Đầu Sáu Tay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4155: Chân Ma Toái Không Đao ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4154: Hóa đá pho tượng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4153 : Có tất cả tính toán ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4152 : Điền Tiểu Kiếm nguy cơ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4151 : Tiểu Mao Cầu cảm ứng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4150: Tiên Miểu Viên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4149 : Thần kỳ Linh Thảo Viên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4148 : Thông minh lựa chọn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4147 : Điền Tiểu Kiếm cùng Điền Tương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4145 : Lâm Hiên cùng Thiên Vu Thần Nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4144 : Nhanh chân đến trước ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4143 : Hồn nhiên thiên thành trận pháp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4142 : Thần bí ốc đảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4141 : Mưu tính sâu xa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4140 : Ném loạn bảo tàng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4139 : Cửu Thiên Tức Nhưỡng cạm bẫy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4138 : Thời gian chi độc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4137 : Dương Đông kích Tây. ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4136 : Nguyệt Nhi chi uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4135 : Vô tận Pháp bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4134 : Thẹn quá hoá giận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4133 : Lâm Hiên kiếp trước ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4132: Núi cao hồ nước ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4131: Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thư ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4130: Cuối cùng trò chơi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4129: Cửu Thiên Huyền Nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4128: Đại năng tụ tập ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4127: Lại kết kim lan ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4126: Ngũ Sắc Thần Quang ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4125 : Vô hình Kiếm Khí cùng thần bí Lĩnh Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4124 : Băng Phách Thủy Tổ cùng Thái Bạch Kiếm Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4123 : Tinh Không phong bạo cùng nguyên tố chi nộ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4122: Thực Lực Cuối Cùng Của Chân Tiên Như Thế Nào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4121: Một đoàn loạn ma ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4120: Cường trung tự hữu cường trung thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4119: Khổ Hải Tôn Giả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4118: Quần tiên hàng lâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4117 : Nguyên Tố Chi Thần ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4116 : Gặp lại Vũ Đồng Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4115 : Kiếp trước kinh nghiệm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4114 : Lâm Hiên cùng Khổng Tước ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4113 : Tuyệt cảnh trong Lâm Hiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4112 : Phúc họa tương y ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4111 : Long sinh cửu tử cùng Hồng Mông Vũ Trụ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4110 : Thiên Vu Thần Nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4109: Hắc y thiếu nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4108: Quang hồ hiện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4107: Cửu Thiên Tức Nhưỡng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4106 : Khổng Tước thức tỉnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4105: Chân Tiên giới thực lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4104 : Lăng La Ngọc Phù ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4103 : Tinh Không phong bạo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4102 : Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4101: Thượng Cổ che giấu kết quả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4100: Phượng Hoàng cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4099: Tần Nghiên kiếp trước chi mê ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4098: Vân Trung Tiên Tử cùng Hóa Vũ Chân Nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4097: Phượng Hoàng tuyệt chiêu cùng mạnh nhất Chân Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4096 : Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4095 : Trường sinh bất lão ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4094 : Khổng Tước chi cảnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4093 : Hóa Vũ Chân Nhân cùng Lam Sắc Tinh Hải ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4092 : Thượng cổ chi mê (hạ) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4091 : Thượng cổ chi mê (trung) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4090 : Thượng cổ chi mê (thượng) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4089 : Chân Tiên khởi nguyên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4088 : Chân Linh không gian ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4087 : Cửu Hâm Băng Ngọc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4086 : Thần bí bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4085 : Động tác mau lẹ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4084 : Thần bí không gian ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4083 : Liên thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4082 : Cự Kình Vương cùng Huyền Thạch Giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4081 : Khách tới ngoài ý muốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4080 : Giảo hoạt Điền Tiểu Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4079 : Vạn năm ân cừu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4078 : Khô Vinh Thượng Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4077 : Ma tộc Đại Thống Lĩnh cùng Chân Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4076: Điền Tiểu Kiếm cùng bẫy rập ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4075 : Huyễn Linh Thiên Hỏa cùng Thất Sắc Huyền Băng Hỏa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4074 : Điền Tiểu Kiếm thực lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4073 : Không tốt tin tức ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4072: Băng Phách tiên tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4071: Phong ấn buông lỏng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4070: Không gian thần thông chi mạng nhện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4069: Huyền Phượng tiên tử cùng Vân Trùng giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4068: Thanh Khâu giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4067 : Tam Giới cao thủ đứng đầu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4066 : Kỳ quái ngoài ý muốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4065 : Hư không truyền thư ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4064 : Con mồi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4063: Thuấn Tức Thiên Lý ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4062: Huyễn Tâm Liên Hỏa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4061: Tần Nghiên ý đồ đến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4060 : Không có trùng hợp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4059 : Thắng bại mấu chốt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4058: Hư Vô vẫn lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4057 : Chân tướng rõ ràng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4056 : Kinh biến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4055: Kỳ diệu thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4054 : Lĩnh Vực cuộc chiến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4053 : Cáo mượn oai hùm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4052 : Song phương cao thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4051 : Kỳ diệu Lĩnh Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4050 : Đoạt xá cùng Ma Tôn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4049: Lâm Hiên cùng bẫy rập ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4048: Địa Giao Trùng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4047 : Dũng không thể đỡ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4046 : Cây kim so với cọng râu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4045: Thế như chẻ tre ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4044 : Vô biên Ma Hải ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4043 : Vạn Nhận Bảo Bàn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4042 : Ngàn vạn tu sĩ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4041 : Củ khoai nóng bỏng tay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4040 : Hư Vô hóa thân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4039: Vân Trung Tiên Tử suy đoán ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4038: Hiểu lầm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4037 : Kinh người lễ vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4036: Ánh mắt như điện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4035 : Cao thủ tụ tập ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4034 : Vân Trung lại hiện ra ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4033 : Xui xẻo Hư Vô ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4032 : Tan thành mây khói ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4031: Nãi Long Chân Nhân diệu kế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4030: Thừa dịp thắng truy kích ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4029 : Đại hoạch toàn thắng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4028 : Tứ tán mà chạy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4027: Hành vân lưu thủy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4026: Dùng ít địch nhiều ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4025: Chính thức Ma Nham Thành chủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4024: Xưa đâu bằng nay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4023 : Ba đại Ma Tôn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4022: Lĩnh vực chi uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4021: Kẻ tài cao gan cũng lớn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4020: Quảng Hàn giới cùng Điền Tiểu Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4019: Gieo gió gặt bão ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4018: Kỳ quái thực lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4017: Lâm Hiên viện thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4016: Dũng giả không sợ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4015 : Tráng sĩ đoạn cổ tay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4014 : Chui đầu vô lưới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4013 : Nghênh chiến cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4012 : Lôi Hồn Băng Phách Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4011: Đại triển thần uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4010: Thiên Ma đột kích ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4009: Đại ẩn ẩn tại thành phố ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4008 : Băng Phượng Tiên Tử chi thế như chẻ tre ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4007: Hoạt động ngầm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4006: Tần Nghiên chi Truyền Âm Phù nguyên do ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4005: Biết vậy chẳng làm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4004 : Băng Phượng cùng Cửu Linh Kiếm Thể ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4003 : Phòng ngừa chu đáo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4002 : Bo bo giữ mình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4001 : Không thể nói lý ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 4000 : Vân Ẩn Tông cùng Tiên Đạo Minh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3999 : Cửu Chân Phục Ma Đại Trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3998 : Hư Vô Ma Quân chi uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3997 : Lực chiến quần ma ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3996: Ma Diễm Điểu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3995 : Linh Thủy Tông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3994 : Xui xẻo Lâm Hiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3993: Ngoài ý liệu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3992: Nguyệt Nhi hạ lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3991 : Hàn Long Chân Nhân cùng Thiên Vu Thần Nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3990 : Đại trí giả ngu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3989 : Hàng long phục hổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3988: Chân Tiên Chi Thể ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3987 : Sơn Nhạc Cự Viên cùng Phượng Hoàng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3986 : Phượng Hoàng Đỉnh cùng Vạn Kiếm Đồ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3985 : Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3984: Cùng thi triển thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3983 : Cường địch hàng lâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3982 : Tiền căn hậu quả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3981: Thiên Ý như thế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3980 : Hàn Long Chân Nhân cùng Thượng cổ chuyện cũ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3979: Họa vô đơn chí ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3978 : Thoát khốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3977: Trọng thương Chân Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3976: Lam Sắc Tinh Hải ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3975: Linh Bảo Các ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3974: Cổ Thú Chi Vương cùng Tu Du Chi Bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3973: Nguyên khí cự nhân cùng Nãi Long Chân Nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3972 : Tiên Hồ cùng tiểu đạo đồng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3971 : Bách Linh Chân Giải ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3970: Bát Vĩ Tiên Hồ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3969 : Thực Cốt Tiên Tửu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3968: Oan gia tụ đầu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3967: Cường giả tụ tập ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3966: Lâm Hiên ngoài dự đoán mọi người ý định ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3965 : Hàn Long Chân Nhân cùng Tiểu Tiên Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3964 : Cung điện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3963: Xích Hỏa Ma Hạt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3962 : Thần bí phong ấn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3961 : Tri nhân tri diện bất tri tâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3960: Được đến toàn bộ không uổng phí công phu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3959: Chân Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3958: Đoạt xá ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3957: Nghe ngóng rồi chuồn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3956 : Mua dây buộc mình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3955: Linh Hỏa cùng Đại Hải ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3954: Lâm Hiên quyết chiến Thiên Nguyên hầu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3953: Thoát phá tiên gia chi bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3952: Đánh võ mồm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3951 : Pháp bảo thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3950 : Oan gia ngõ hẹp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3949: Giả Tiên Nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3948 : Xảo ngộ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3947: Thần bí linh quả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3946 : Tiểu Tiên Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3945: Được cái này mất cái khác ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3944 :không gian kỳ diệu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3943: Tiên Linh lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3942: Giống như đã từng quen biết ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3941 : Tiên Khôi Lỗi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3940: truy tung bí thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3939: Chim sẻ núp đằng sau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3938 Nguyệt nhi tin tức ~ (17/10/2016)Miễn phí

chương 3937 canh cánh trong lòng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3936: Chuyển nguy thành an ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3935: Tuyệt thế thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3934: Chân Linh Hóa Kiếm Quyết ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3933: Lâm Hiên cùng Thiên Toàn Kiếm Tôn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3932: Kỳ tích xuất hiện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3931 : Vân Ẩn Tông đại nguy cơ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3930: Không Gian Xuyên Toa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3929: Dũng chiến cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3928: Hộ phái đại chiến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3927: Truyền âm cầu viện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3926: Vân Ẩn Tông nguy tại sớm tối ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3925: Chỗ tối cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3924 : Thanh danh lan xa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3923 : Hóa giải nguy cơ ~ (17/10/2016)Miễn phí

chương 3922: Tam Kiện Bảo Vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3921 : Tiên đạo Minh chủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3920 Thức thời là trang tuấn kiệt. ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3919 : Kinh người thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3918: Hóa hình vi vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3917 : Thần thức so đấu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3916 : Ba chiêu định thắng bại ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3915: Mục đích chung ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3914 : Hắc Hùng Vương nhận thua ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3913: Chân Linh biến hóa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3912: Cửu Thiên Thần La Tướng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3911: Cử trọng nhược khinh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3910 : Nổi giận Hắc Hùng Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3909 : Họa thủy đông dẫn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3908: Bỗng nhiên nổi tiếng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3907: Nhát như chuột ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3906: Kim sắc vòng xoáy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3905: Chân Linh hư ảnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3904 : Gió giật trước lúc bão về ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3903: Tiên Hoàng lựa chọn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3902 : Sâu không lường được ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3901 : Cửu Thánh Linh Tửu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3900: Tiên Hoàng phong phạm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3899: Cường giả giá lâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3898: Hắc Hùng Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3897 : Vạn Yêu tông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3896 : Xảo ngộ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3895 : Tổ Sư rời núi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3894 : Vạn Hiểu Tiên Quân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3893: Thấp điều lựa chọn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3892: Khổ tận cam lai ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3891 : Dũng khí cùng trí tuệ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3890: Thập Diện Mai Phục ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3889: Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3888: Địa Mạch Cốc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3887: Dự cảm bất hảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3886 : Kinh hỉ liên tục ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3885: Vân Trung Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3884 : Vui sướng hớn hở ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3883: Đồng môn đoàn tụ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3882: Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3881: Mưa đúng lúc tin tức tốt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3880: Vân Ẩn Tông gian nan khổ cực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3879: Thầy trò tương kiến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3878 : Bánh từ trên trời rớt xuống ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3877: Trùng hợp cùng đoạt xá ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3876: Không thể buông tha ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3875: Thiên Toàn Kiếm Tôn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3874: Kinh biến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3873 : Chim sẻ biến thành Phượng Hoàng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3872 : Chủ động xin đi giết giặc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3871: Tiên Đạo Minh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3870: Gặp thoáng qua ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3869 : Xui xẻo Chân Tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3868: Thần bí Thiên Nguyên hầu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3867 : Vẽ rồng điểm mắt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3866 : Vô Thượng uy năng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3865 : Tru sát cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3864 : Vui quá hóa buồn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3863 : Kỳ dị bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3862: Lĩnh vực mất đi hiệu lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3861: Kinh người thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3860 : Kỳ Trùng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3859: Mạnh yếu cách xa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3858: Hồng La Vi Trần Trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3857 : Hiểm trở trùng trùng điệp điệp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3856 : Chia rẽ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3855: Nãi Long giới ngày nay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3854 : Truyền Tống ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3853: Cảm kích cùng lễ vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3852: Hồn phi phách tán ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3851: Khôn cùng cây biển ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3850 : Cao thủ phong phạm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3849: Bỗng nhiên nổi tiếng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3848: Chẳng biết xấu hổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3847 : Thế lực ngang nhau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3846 : Thượng binh phạt mưu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3845: Cường địch hàng lâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3844 : Dũng giả không sợ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3843: Thiên Cương Khôi Lỗi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3842: Khuyết Nguyệt Thành cuộc chiến ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3841 : Giết chết cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3840: Lôi Điện lĩnh vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3839 : Phụ trợ thuộc tính Lĩnh Vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3838 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3837: Không thể buông tha ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3836: Tiện tay mà thôi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3835: Khuyết Nguyệt Thành ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3834 : Kế tiếp ý định ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3833: Sợ bóng sợ gió một hồi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3832: Thoát thai hoán cốt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3831 : Mèo Vờn Chuột ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3830 : Phong Ngân giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3829: Đạt được ước muốn chi lĩnh vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3828 : Vội Vàng Trăm Năm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3827: Tìm hiểu lĩnh vực bước đầu tiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3826 : Chiết xuất Bàn Đào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3825: Phát hiện mới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3824: Hàn đàm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3823: Sóng ngầm mãnh liệt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3822: Toàn quân bị diệt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3821: Ăn ngon Hỗn Độn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3820 : Uy phong bát diện Tiểu Mao Cầu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3819 : Tinh Vân thành ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3818: Tiểu Mao Cầu thức tỉnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3817: Tam giới đại loạn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3816: Họa Ma ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3815 : Chín loại Chân Linh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3814 : Chật vật không chịu nổi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3813 : Tiên lễ hậu binh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3812 : Hỗn Độn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3811: Phẫn nộ Băng Phách ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3810 : Bảo Xà vẫn lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3809: Tuyệt xử phùng sanh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3808 : Thiên la địa võng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3807 : Tao ngộ ngoài ý muốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3806: Ma Binh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3805: Đuổi giết Bảo Xà ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3804: Kinh người kỳ ngộ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3803 : Bách Linh Ấn cùng Lăng La Ngọc Phù ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3802: Giao Long kiếp lôi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3801: Tiểu Điệp cùng Nguyệt Nhi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3800: Nhân họa đắc phúc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3799 : Cuốn Chặt Lấy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3798: Cửu tử nhất sinh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3797: Nam tử hán hứa hẹn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3796: Bảo Xà trả thù ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3795 : Gần như tuyệt cảnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3794 : Lâm Hiên trọng thương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3793 : Hóa kén thành điệp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3792: Tổ Linh chi xà cùng đại thành Nguyên Anh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3791: Trọng thương Bảo Xà ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3790: Liên hoàn mai phục ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3789: Thâm cốc sát cơ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3788: Ma hóa biến thân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3787 : Dùng kém cỏi phá tinh xảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3786: Lĩnh vực cùng Linh Bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3785 : Thẹn quá hoá giận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3784 : Bảo Xà ma uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3783: Ma Môn lục bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3782: Liền thi diệu kế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3781: Một hòn đá ném hai chim ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3780: Tương kế tựu kế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3779: Ngươi lừa ta gạt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3778: Không kiêu ngạo cũng không hèn mọn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3777: Liên thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3776: Si tâm vọng tưởng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3775 : Tổ Linh Chi Xà ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3774: Bảo Xà ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3773: Thanh Linh Chân Nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3772: Kế dụ địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3771 : Lâm Hiên ý định ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3770 : Linh Lung Huyền Thiên Cổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3769: Lợi dụng lẫn nhau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3768: Chém giết hậu kỳ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3767: Trư Yêu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3766: U Minh Thánh Địa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3765: Vung đậu thành binh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3764: Ngoài ý muốn phiền toái ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3763: Bàn Đào Hội kết thúc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3762 : Cỡ nhỏ giao diện ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3761: Thiên Tuyệt Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3760: Nửa vui nửa buồn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3759: Hồng Mông Chí Bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3758 : Nổi giận ra tay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3757: Nổi giận ra tay ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3756: Kịch liệt tranh đoạt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3755 : Kỳ ngộ cùng mạo hiểm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3754 : Linh Thiên thủ trạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3753: Nguyện nhất định phải có ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3752: Trân phẩm Bàn đào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3751: Ba kiện bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3750: Tiên giới linh quả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3749: Linh Miểu giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3748: Khởi đầu mới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3747: Tam giới cường giả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3746: Như lọt vào trong sương mù ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3745: Uy chấn thiên hạ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3744: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3743: Tinh Linh Bảo Bàn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3742: Bàn Đào Thụ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3741: Thiên Vu Thần Nữ hạ lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3740 : Vạn Giao Vương vẫn lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3739: Vạn Kiếm Quyết ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3738: Hóa thân ngàn vạn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3737: Lĩnh vực của Vân Trung Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3736 : Thờ ơ lạnh nhạt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3735 : Long quyển phong bạo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3734 : Tự mình chuốc lấy cực khổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3733: Lôi Độn Thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3732: Phiền muộn Điền Tiểu Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3731: Thì Quang Chi Thạch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3730: Bách Linh Đại Trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3729: Vân Trung Tiên Tử cùng Điền Tiểu Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3728: Tiên giới bí thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3727:Lâm vào tuyệt cảnh Lí Vũ Đồng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3726:Xả thân cứu giúp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3725: Vạn Giao Vương chân diện mục ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3724: Điền Tiểu Kiếm lựa chọn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3723 : Lơ là sơ suất ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3722: Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3721:Bàn đào thụ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3720: Bụng dạ khó lường ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3719: Kiếm quang cùng Hỏa Diễm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3718: Kỳ quái Cổ Ma ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3717: Giống như đã từng quen biết ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3716: Nãi Long Chân Nhân cùng Vạn Giao Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3715: Giá trên trời ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3714: Tuyết hải Hàn Tinh thiết ~ (17/10/2016)Miễn phí

chương 3713:Tiên phủ kỳ trân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3712: Hết thảy đều kết thúc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3711 : Cơ duyên cùng mạo hiểm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3710: có tỳ vết nhỏ Bàn đào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3709: Áp trục bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3708: Hồng Vân kiếm cùng Diệu Linh đan ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3707: Bàn đào cùng Tiên Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3706: Phi Thiên động phủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3705: Khứ Phiền chung ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3704: Cường giả tề tụ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3703 Bảo Xà cùng Băng Phách ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3702 : Tiêu tan hiềm khích lúc trước ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3701 mưu tính sâu xa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3700: Thượng Cổ che giấu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3699 : Nghênh Tiên Cung ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3698: Lăng La Ngọc Phù ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3697: Nắm tay giảng hòa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3696: Cửu Vĩ Thiên Hồ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3695 : Thế khó xử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3694: Nãi Long chân nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3693: Thiên La Địa Võng cùng Bách Hoa hải dương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3692 Thiên Tuyền Tôn giả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3691 Huyễn Âm Thần Lôi cùng Kiếm Linh Hóa Hư ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3690 : Địa Cơ Thần đao cùng Bách Hoa Phiêu Hương Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3689 : Cường giả phong phạm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3688: Bách Hoa Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3687: Huyễn Linh Thiên Hỏa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3686: Lĩnh vực chi uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3685 : Tuyệt địa phản kích ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3684: Tiên Kiếm như núi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3683: Ân oán rõ ràng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3682 Địa Cơ Tán nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3681: tuyệt thế cường giả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3680: Đại Na Di thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3679: Tu Du chi gian ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3678 kiếm quang như mưa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3677 Càn Khôn đỉnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3676 : Thái Chân Thất Bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3675 tiên phong đạo cốt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3674: Thái Chân Thất Tu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3673: Mộng Như Yên ý định ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3672: Không thể buông tha ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3671 không may Như Băng Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3670 tái tục tiền duyên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3669 chém giết cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3668 Tiên kiếm Thần uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3667: Trở mặt thành thù ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3666: To gan lớn mật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3665: Lưỡng nan lựa chọn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3664: Như Yên Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3663 ngoài ý muốn gặp gỡ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3662: Ngũ Hành Phục Ma Trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3661: Thiên Hư cư sĩ cùng Bách Thảo Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3660: Thượng Cổ chuyện cũ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3659: Lực lượng thời gian ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3658: Dao Trì cửa vào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3657: Chuẩn bị sung túc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3656: Ngoài ý muốn sai lầm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3655 Pháp bảo biến ảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3654 bọn đạo chích hạng người ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3653: Đỉnh cấp cường giả ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3652: Ba Đại Tán Tiên cùng ba Đại Yêu Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3651: Thất lạc bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3650 : Điền Tiểu Kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3649 : Hội bàn đào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3648: Lạc Diệp thành ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3647: Vũ Lam Thương Minh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3646: Tu tiên không tuế nguyệt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3645: Dùng ít địch nhiều ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3644 Thiên Ảnh sơn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3643: Vân Trung Tiên Tử cùng vạn Giao Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3642: Phản Phác Quy Chân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3641: Lâm nguy không sợ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3640: Chuồn mất ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3639: Được ăn cả ngã về không ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3638: Không thể tưởng tượng nổi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3637 kỳ diệu thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3636: Thất kinh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3635: Cường đại Giao Long ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3634 hạ xuống quyết tâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3633 hối hận thì đã muộn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3632 Chân linh chi uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3631: Như hổ thêm cánh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3630: Dùng trí cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3629: Thế lực ngang nhau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3628: Kiếm Linh Hóa Hư ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3627 : Toàn lực ứng phó ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3626 ai cũng có sở trường riêng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3625 Thủy Kỳ Lân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3624 đả thảo kinh xà ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3623: Kỳ phùng địch thủ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3622: Huyễn Ma đan ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3621 : Chia nhau tìm kiếm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3620 dương mạnh tránh yếu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3619: Kiểm kê bảo vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3618: Khổ nhục kế ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3617: Vạn Giao Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3616 : Trụy Ma Cốc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3615: Pháp bảo mảnh vỡ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3614 người và vật không còn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3613 Huyễn tâm đan ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3612 kỳ quái Yêu thú ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3611: Trở về Vũ Đồng giới ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3610 Tiên Linh chi bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3609 Tiểu Điệp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3608 Thệ ước chi lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3607 mười vạn năm ước hẹn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3606 khinh người quá đáng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3605 : Mua dây buộc mình ~ (17/10/2016)Miễn phí

chương 3604 Thiên Chi kiêu nữ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3603 : Huyễn Nguyệt Nga thăng cấp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3602 : Thời gian như nước ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3601: Có lưu lo lắng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3600 Nguyệt nhi thức tỉnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3599 trúc lam đả thủy (giỏ trúc múc nước ) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3598: Ném chuột sợ vỡ bình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3597: Tấn cấp Độ Kiếp hậu kỳ (hạ) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3596: Tấn cấp Độ Kiếp hậu kỳ ( thượng) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3595 không gian nước xoáy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3594:Di Sơn Đảo Hải ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3593 dũng mãnh Lâm Hiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3592: Lâm Hiên mạnh nhất hình thái ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3591: Linh phù diệu dụng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3590: Ngũ Hành Lôi kiếp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3589 thông minh Thiên kiếp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3588: Huyền Vũ Chân Linh trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3587 đáng sợ Thiên kiếp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3586: Độ kiếp đau buồn âm thầm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3585 nhân họa đắc phúc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3584 Nguyệt nhi Lĩnh vực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3583: Có một không hai tiên duyên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3582: Biến hóa kinh người ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3581: Biến nguy thành an ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3580: Nguyệt Nhi bị nhốt ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3579 Linh tộc Thánh Nữ tuyệt kỷ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3578 Tiểu Đào hiển uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3577 : Cực kỳ nguy hiểm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3576 Huyễn Cảnh Không Gian ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3575 nhất phu đương quan (một người trấn giữ quan ải ) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3574: Thanh Loan Thiên Hỏa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3573 chém giết cường địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3572 tiểu hồ Tầm bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3571: Thần thức mất đi hiệu lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3570: Giao diện thông đạo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3569 Ngọc La phong cùng Huyễn Nguyệt nga ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3568 : Dự cảm của Lâm Hiên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3567: Huyễn Nguyệt Nga ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3566 : Mộng Như Yên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3565 Thượng cổ di tích ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3564 : Bình tĩnh ngắn ngủi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3563: Nga Tổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3562: Thiêu thân lao đầu vào lửa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3561: Mới thần thông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3560 thu hoạch ngoài ý muốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3559 Ẩn Nặc chi thuật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3558: Chân Linh vẫn lạc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3557: Đầm rồng hang hổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3556 Chân linh Thánh vật ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3555 thử dò xét Hư thực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3554: Vẹn toàn đôi bên ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3553: Ném chuột sợ vỡ bình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3552 Long Thổ tức ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3551: Quyết chiến Chân Linh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3550: Toàn lực ứng phó ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3549: Ngọc Như Ý ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3548: Không Gian Chi Lực ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3547: Hoa tươi cùng dòng sông ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3546 Pháp lực thâm hậu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3545 lẫn nhau thử dò xét ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3544: Bài trừ trận pháp ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3543 : Thần niệm phụ linh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3542 đến lúc nước tới chân mới nhảy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3541: Hóa thù thành bạn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3540: Ném chuột sợ vỡ bình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3539 cường đại Chân linh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3538 : Thánh Nữ Linh tộc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3537 : Ve sầu thoát xác ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3536 sơ ý khinh địch ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3535 : Linh tộc cường đại ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3534: Điệu hổ ly sơn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3533: Thần bí hang đá ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3532 Sơn Nhạc Cự Viên cùng Hỏa Diễm Cự nhân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3531 kỳ quái Yêu Tộc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3530: Thượng Cổ Linh tộc ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3529 Nhân gian Tiên Cảnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3528 tuyệt kỷ chi uy ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3527 Vô bảo thắng hữu bảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3526: Trượng nghĩa tương trợ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3525: Vui quá hóa buồn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3524 Trụy Linh Lão tổ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3523 Chân linh nhược điểm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3522 mới Bái Hiên các ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3521: Chân Linh Bí Cảnh ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3520: Chân tướng của Tàng Bảo đồ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3519 phúc duyên thâm hậu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3518 hóa thù thành bạn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3517 nước lớn hướng tới Long Vương miếu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3516: Thừa dịp hư mà vào ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3515 thu hoạch ngoài ý muốn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3514: Thượng Cổ Linh giới tu sĩ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3513: Gặp nhau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3512 Linh chu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3511: Bái Hiên Các ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3510 cảm khái ngàn vạn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3509 : Tán Tiên Yêu Vương ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3508: Một tháng sau ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3507 Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng Tiên Tử ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3506 ra tay ác độc Vô Tình ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3505: Tình thương của cha như núi ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3504: Vạn Giao Vương phân hồn ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3503: Huynh đệ đồng tâm ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3502: Luống cuống tay chân ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3501 có nạn cùng chịu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3500: Có phúc cùng hưởng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3499: Linh phù diệu dụng ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 3498: Thất Thải Huyền Băng hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3497: Biến ảo tùy tâm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3496 : Nghìn năm một giấc chiêm bao ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3495 không chỗ có thể trốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3494 : Ngọc nát đá tan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3493 Vân Trung Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3492: Bôi mỡ đế giày ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3491 dĩ giả đánh tráo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3490: Kinh hỉ biến hóa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3489: Huynh đệ gặp nhau ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3488 Điền Tiểu Kiếm nghi hoặc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3487: Bích Xà Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3486: Tới vô ảnh đi vô tung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3485: Chim sẻ núp đằng sau ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3484 lên giọng Tầm bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3483 khinh người quá đáng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3482 : Đánh đâu thắng đó ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3481 bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3480: Vận khí quá tốt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3479: Lôi Vân lão tổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3478 Đần Độn U Mê ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3477: Hỏa Vân Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3476: Thập Vạn Đại Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3475: Giống như đã từng quen biết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3474: Tàng Bảo đồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3473 lòng hiếu kỳ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3472 : Ngọc giản thần bí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3471: Phá Toái Hư Không ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3470: Tiến thối lưỡng nan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3469: Vừa thấy đã yêu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3468: Tin tức của Như Yên Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3467 trí đấu cường địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3466 võ công diệu dụng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3465 : Cường giả Yêu Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3464 : Biến cố lan tràn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3463 : Gậy ông đập lưng ông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3462: Liệu sự như thần ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3461: Vạn Giao công chúa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3460: Vọng Đình Lâu tin tức ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3459: Thanh danh lên cao ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3458: Trượng nghĩa tương trợ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3457 : Rộng rãi kết thiện duyên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3456: Bạch Hổ Thần Lôi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3455 : Kết quả ngoài ý muốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3454 : Một kiếm Phi Tiên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3453 Thanh Linh châu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3452 : May mắn gặp dịp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3451 không hề tính toán ~ (15/10/2016)Miễn phí

3450 chương: Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3449: Kinh Hồng Nhất Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3448 : Vàng thau lẫn lộn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3447 thất bại trong gang tấc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3446 : Độn thuật thần diệu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3445 : Ngự Kiếm Thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3444 trời cao rơi xuống nhân bánh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3443 mỗi người có tính toán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3442 : Hỗn Độn Yêu Khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3441 : Lòng dạ độc ác ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3440 Thiên Tuyền bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3439 : Hiểu lầm tái khởi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3438 năm xưa chuyện cũ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3437 khách quý tới cửa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3436: Hạ thủ lưu tình ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3435 : Một chiêu khắc địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3434: Hiểu lầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3433: Mê đồng dạng Vân Trung Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3432 : Vân Hà Phái ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3431 : Điền Tiểu Kiếm to gan lớn mật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3430 Vạn Giao Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3429: Thiên Tuyệt Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3428: Phòng ngừa chu đáo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3427: Ngang ngược Tiểu Đào ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3426 thành công thăng cấp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3425 : Nhân họa đắc phúc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3424 U Minh Ám Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3423 đến lúc chuyển vận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3422 : Sơn cùng thủy tận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3421: Chân Linh thiên kiếp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3420: Nguy hiểm cùng kỳ ngộ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3419: Mạnh miệng mềm lòng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3418: Vĩnh viễn không chịu thua ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3417 : Song hỷ lâm môn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3416 : May mắn cùng không may ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3415 : Lâm Hiên may mắn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3414 : Vũ Đồng Giới ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3413 không may Điền Tiểu Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3412: Mọi sự đã chuẩn bị ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3411: Nguyệt Nhi biến hóa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3410: Cửu Linh Tiên Chi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3409: Thượng Nguyên Lạc Tuyết Đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3408 Lâm Hiên khắc tinh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3407: Đạt được ước muốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3406 thỏ khôn có ba hang ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3405 Nguyên khí đại thương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3404: Ỷ đa số thắng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3403: Nghìn cân treo sợi tóc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3402 : Linh dược chữa thương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3401 Lâm Hiên cùng Nguyệt nhi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3400 Kim Nguyệt Thi Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3399 cường địch đền tội ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3398 thắng bại đã phân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3397 Chân linh Thần uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3396 Chân Linh Hóa Kiếm quyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3395 Thiên Biến Vạn Hóa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3394: Nguyệt Nhi phỏng đoán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3393: Cùng Kỳ ma uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3392: Tiên phù thần uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3391 chương Cửu Chuyển Hoàn hồn đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3390: Cùng Kỳ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3389 : Lâm Hiên hóa thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3388 chương binh bất yếm trá ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3387: Trăm Long chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3386: Nhất cổ tác khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3385 : Thiên Mục Quỷ Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3384: Chấp tử chi thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3383: Mệnh huyền một đường ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3382: Chân Linh áo giáp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3381: Hoành Tảo Thiên Quân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3380 chương hôi phi yên diệt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3379: Tu La Lưu Ly Thụ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3378 chương mạnh yếu cách xa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3377 chương Nguyệt nhi chớp nhoáng đăng tràng ( hạ ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3376 chương Nguyệt nhi chớp nhoáng đăng tràng ( trung ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3375 chương Nguyệt nhi chớp nhoáng đăng tràng ( thượng ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3374 chương Thần thông ra hết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3373: Thế khó xử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3372 chương trong lòng Linh triệu (điềm báo ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3371: Vô Thượng thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3370: Cường địch lại hiện ra ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3369: Tiên Thiên Phù Bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3368 chương xuất thủ tương trợ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3367: Binh bất yếm trá ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3366 chương huyền diệu Huyễn cảnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3365 chương đại triển Thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3364: Khẩu xuất cuồng ngôn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3363: Tìm được đường sống trong chỗ chết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3362: Thiên Phì Tôn Giả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3361 chương Lâm Hiên quyết tâm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3360: Lại gặp biến cố ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3359: Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3358: Nhìn thấu bẫy rập ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3357 chương xảo diệu bố trí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3356 chương Truyền Tống trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3355 chương Âm Vụ ao đầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3354: Đã được như nguyện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3353: Trùng hoạch cựu bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3352: Giống như đã từng quen biết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3351 chương Thiên tiên Hóa Linh Phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3350 chương tuyệt chiêu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3349 chương trong đám kẻ mạnh tự có kẻ mạnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3348: Ngư ông đắc lợi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3347: Toái Không Đao ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3346 chương Điền Tiểu Kiếm cùng Chân linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3345: Hư Không Độn Thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3344: Bọ ngựa bắt ve ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3343: Nguyên Khí Chi Thuẫn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3342: Đối chọi gay gắt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3341: Phùng thị huynh muội ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3340: Biến cố ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3339 chương suy đoán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3338 chương đa mưu túc trí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3337 chương ngoài ý muốn bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3336 chương áp trục trò hay ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3335 chương biến đổi bất ngờ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3334 chương Tuyết La quả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3333 chương Đấu Giá hội ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3332 chương Vũ Lam Thương minh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3331: Ngượng vì trong túi không tiền ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3330: Không thể khinh thường ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3329 : Vô tích khả tầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3328 : Linh quả cùng Lĩnh Vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3327: Điền Tiểu Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3326 chương khéo gặp cố nhân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3325: Hạnh Nhi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3324: Vô kế khả thi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3323: Thắng bại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3322: Tự cho là thông minh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3321: Thế như chẻ tre ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3320: Kéo dài thời gian ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3319: Thần kỳ bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3318 chương cứu giúp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3317: Niềm vui ngoài ý muốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3316 chương danh chấn thiên hạ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3315: Khiếp sợ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3314 chương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3313: Bổn mạng thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3312 chương Kim Ô Chân Hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3311 chương trí dũng song toàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3310 chương Lâm Hiên hồi tông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3309: Dõng dạc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3308: Kim Ô lão tổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3307: Tuy bại nhưng vinh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3306 chương đấu trí đấu lực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3305: Náo nhiệt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3304 chương tiến thối lưỡng nan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3303 chương Bàn Sấu Tôn giả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3302: Tất cả đều vui vẻ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3301: Kết nghĩa kim lan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3300: Hào sảng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3299 chương Khách khanh Trưởng lão ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3298: Luyện Đan Thần Sư ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3297: Tương kiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3296 chương làm tinh thuần ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3295: Phòng luyện đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3294 chương đã tính trước ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3293: Hóa giải nan đề ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3292 chương mưu kế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3291 chương lời đanh ý thép ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3290: Tự bào chữa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3289 chương chữa thương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3288 chương xảo thiệt như hoàng (lưỡi không xương... ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3287: Một đường sinh cơ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3286: Lưỡng bại câu thương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3285: Tiền bối cao nhân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3284 chương Nãi Long Chân Nhân cùng Bách Hoa Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3283 chương Lĩnh vực cùng Linh vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3282 chương e ngại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3281 chương cường đại Độ Kiếp Hậu kỳ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3280 chương Linh vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3279: Huyễn thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3278 chương Nguyên thần đèn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3277 chương chấn kinh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3276 chương giải quyết dễ dàng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3275 chương gặp lại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3274 chương Âu Dương Cầm Tâm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3270 chương tiến giai Độ Kiếp Trung kỳ ( hạ ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3269 chương tiến giai Độ Kiếp Trung kỳ ( trung ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3268: Tiến giai Độ Kiếp trung kỳ ( thượng) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3267 chương Huyền Quy Long Giáp thuẫn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3266: Đại thu hoạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3265 chương Chân tiên bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3264: Phát hiện bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3263 chương đến lúc chuyển vận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3262 chương nuốt chững Huyễn Linh Thiên hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3261 chương đối phương nhược điểm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3260 chương trở tay không kịp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3259: Nhanh nhẹn tốc độ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3258 chương gặp lại cường địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3257 chương Ma Thiềm ngã xuống ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3256: Chân Tiên cùng Lam Sắc Tinh Hải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3255: Nham Thạch Khôi Lỗi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3254: Huyết Hỏa Nghĩ diệu dụng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3253 chương gặp lại Huyễn thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3252: Cẩn thận mấy cũng có sơ sót ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3251 chương Diệu Âm ngã xuống ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3250 chương vui quá hóa buồn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3249 chương tương kế tựu kế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3248 chương Diệu Âm Tiên tử Âm Ba Công ~ (15/10/2016)Miễn phí

Thứ 3247 chương còn chưa thoát hiểm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3246: Bổn mạng tinh hạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3245 : Kiếm Tiên Đồ chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3244 chương kỹ cao một bậc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3243 chương Thổ Độn thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3242: Kéo dài thời gian ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3241 chương vạn quân cự thạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3240: Bố trí tỉ mỉ bẫy rập ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3239: Dự cảm bất hảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3238: Lại thấy Chân Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3237: Khô Thạch Ông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3236: Nguyên Thần khế ước ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3235: Cố nhân gặp nhau ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3234: Thanh Vân Sa Mạc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3233: Ý định cùng nguyên do ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3232 chương Chân tiên di tích ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3231: Kỳ quái Diệu Âm Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3230 chương thế khó xử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3229: Thiên Âm cung tổng đà ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3228 chương viện thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3227 chương ăn gió nằm sương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Thứ 3226 chương biết người biết ta ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3225 chương Diệu Âm Tiên tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3224: Cầm Tâm tin tức ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3223: To gan lớn mật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3222 chương Xích Hỏa Lão quái ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3221: Thanh Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3220 chương Thiên Âm giới cùng Thiên Âm cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3219: Cửu Chuyển Linh Xà Đan cùng Băng Phách Dung Tuyết Đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3218 chương Thiên La Tiên quả cùng Bổ Thiên Chi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3217 chương dễ dàng diệt địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3216 chương trước kiêu ngạo sau cung kính ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3215: Linh Hồ Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3214: Hối hận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3213 chương Bảo Xà Hóa thân ngã xuống ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3212: Chân Linh áo giáp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3211 chương chuyển bại thành thắng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3210: Bảo Xà bẫy rập ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3209 chương Tiên thiên Ma bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3208 chương Bảo Xà Pháp Tướng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3207: Xuất kỳ bất ý ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3206: Pháp Tướng lộ ra thần uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3205: Đẹp mắt thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3204: Thẹn quá hoá giận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3203: Băng Phách dung tuyết đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3202 chương mỗi người có tính toán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3201 chương Linh Hồ Tôn giả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3200: Thật sự không chê vào đâu được ư ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3199: Giận dữ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3198: Ngoài ý muốn biến cố ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3197: Không lo lắng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3196 chương Thượng cổ công pháp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3195: Vẹn toàn đôi bên ý định ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3194: Dưỡng Hồn mộc cùng Phân Thần Đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3193: Tặng bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3192 chương Bách Điểu Triều Phượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3191: Vẹn toàn đôi bên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3190 chương bảo vệ tánh mạng Thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3189 chương Hồn Thân Giải Sổ (năng lực toàn thân ra hết ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3188 chương Giao Long Thiên kiếp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3187 chương làm người khác mừng rỡ Thiên kiếp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3186: Niềm vui ngoài ý muốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3185 chương Thượng cổ bí ẩn cùng Lam sắc Tinh hải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3184 chương Hư Vô cùng Bách Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3183: Giao diện thông đạo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3182 chương tìm cho ra ngọn nguồn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3181: Tương kiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3180 chương Hoàng Lương nhất mộng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3179: Ngoại Vực ma niệm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3178 chương Cổ Kiếm môn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3177: Không thể tưởng tượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3176 chương phụ chúc Tông môn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3175: Danh chấn thiên hạ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3174 chương Không gian tiết điểm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3173: Về Nguyệt Nhi phỏng đoán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3172: Phù Quỷ Môn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3171: Cưu chiếm thước sào ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3170 chương không làm mà hưởng Tiểu Mao cầu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3169: Diệt trừ cường địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3168: Liễu ám hoa minh lại một thôn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3167 chương Thiên hỏa hiển uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3166: Hóa thân ngàn vạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3165 chương khổ chiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3164: Linh Bảo hiển uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3163 chương Dũng giả không sợ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3162 chương chỉ mành treo chuông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3161: Tiên Kiếm đồ cùng Hắc Phiên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3160: Lực bạt sơn khí cái thế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3159 chương oan gia lộ hẹp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3158: Gặp lại Đào Ngột ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3157: Lĩnh ngộ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3156: Thái Cổ Thú Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3155: Phi Vân hoang địa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3154 chương ngũ đại kỳ bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3153: Luyện hóa Vực Ngoại Thiên Kim ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3152: Phòng ngừa chu đáo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3151: Uy chấn Linh giới ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3150: Chạy trối chết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3149: Lôi Điện cấp tốc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3148: Chân Linh tiên cầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3147 chương Hỗn Độn Yêu khí cùng Tuyệt Trận chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3146 chương Ngũ Hành Thiên Tuyệt đại trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3145 chương Tiên hoa cùng Tiên Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3144: Hắc Phượng yêu nữ cùng Tiết lão yêu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3143: Vạn Hiểu Chân Nhân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3142: Như gặp đại địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3141 chương Tiên Kiếm trong ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3140 chương thử nghiệm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3139 chương Tiên thiên Ngự Kiếm Thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3138 chương Vũ Đồng Tiên tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3136: Công Tôn Ngọc Nhi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3135: Sơn Nhạc Kim Ô đồ cùng Vạn Kiếm đồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3134: Luyện hóa Vạn Kiếm đồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3133: Đã tính trước ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3132: Mưu tính sâu xa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3131: Cũng không phải là kế hoãn binh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3130: Kinh người quyết định ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3129: Nhận thua ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3128: Kiếm Hồn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3127 chương Kiếm chi lĩnh vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3126 chương Tiên Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3125 chương Kiếm khí như sương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3124: Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3123 chương Tiên Giới Linh phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3122: Hóa thân cự nhân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3121: Tương kế tựu kế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3120 chương Kinh Hồng nhất kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3119: Thợ săn cùng con mồi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3118: Thái Thượng trưởng lão ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3117 chương châu chấu đá xe ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3116 chương Phượng Hoàng chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3115: Tứ tán mà trốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3114: Phá trận cùng được bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3113 chương Giao Long ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3112 chương Vạn Kiếm Đồ cùng Chu Tước hoàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3111: Ngàn vạn Tiên Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3110 chương Thạch Kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3109: Càn Khôn châu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3108 chương Vạn Kiếm Đồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3107 chương Chưởng môn khí độ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3106 chương kiếm tuốt cung dương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3105: Kiếm trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3104: Xông vào Kiếm Hồ Cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3103: Trận pháp cùng ẩn nấp thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3102: Chạng vạng tối ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3101: Kế sách mạo hiểm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3099: Không thể tưởng tượng nổi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3098: Phân Thần kỳ tu sĩ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3097: Kiếm Hồ Cung cùng Linh Nhãn Chi Hồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3096 chương Vạn Yêu cốc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3095: Phong hồi lộ chuyển ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3094 chương Kiếm Hồ cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3093: Linh Nhãn Chi Tuyền cùng Linh Nhãn Chi Hồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Thứ 3092 chương Phù bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3091: Lâm Hiên Đồ Đệ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3090 chương Độ Kiếp kỳ Lão tổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3089: Đồng môn tương kiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3088 chương rất lớn hiểu lầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3087 chương ngoài ý muốn biến cố ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3086: Vận khí không tệ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3085: Nghìn cân treo sợi tóc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3084: Trở lại Linh giới ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3083: Khách khanh trưởng lão ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3082 chương mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió Đông (*) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3081 chương tối hậu vấn đề khó khăn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3080: Không thể buông tha ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3079 chương Phong Linh ngọc cùng Dưỡng Hồn mộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3078 chương Hồi Thiên chi thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3077 chương Mặc Nguyệt Thiên Vu điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3076 chương Thượng cổ Họa quyển ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3075 chương dũng khí đáng khen ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3074 chương tan thành mây khói ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3073 chương tiền căn hậu quả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3072 chương Thiên Ngoại Ma Quân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3071 chương Lam sắc Tinh hải lai lịch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3070 chương Mặc Nguyệt Thiếu chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3069 chương pho tượng bí mật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3068 chương Vực Ngoại Thiên kim ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3067 chương Ngũ Long Ấn lại hiển lộ thần uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3066 chương Vực Ngoại Thiên Ma cùng Thượng cổ điển tịch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3065: Thần Lôi chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3064: Thần kỳ Huyễn Linh Thiên Hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3063: Huyễn Linh Hóa Hư ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3062 chương hư hư thực thực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3061 chương phúc họa tương y ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3060: Vực Ngoại Thiên Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3059: Thượng Cổ tinh thạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3058: Huyễn thuộc tính phi kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3057 chương Tầm bảo không dễ dàng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3056 chương vui quá hóa buồn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3055: Tiên Thiên Ma Bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3054 chương Linh Nhãn chi hồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3053 chương Đường Lang bộ thiền Hoàng Tước tại hậu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3052 chương giống như đã từng quen biết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3051 chương Mục Vân tông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3049 chương Lâm Hiên phân phó ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3048 chương Trận Pháp sư ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3047: Lĩnh ngộ Cực Hàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3046 chương rất lớn hiểu lầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3045: Đan điền khí hải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3044: Huyễn Linh Thiên Hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3043 chương ngoài ý muốn phiền toái ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3042 chương Huyễn Linh Thiên hỏa cùng Linh lực Bản nguyên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3041 chương sơn cốc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3040 chương Thượng cổ công pháp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3039: Tàng Bảo đồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3038 chương trùng hợp như thế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3037: Tiểu Tu Du Càn Khôn Trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3036 chương hậu hoạn vô cùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3035: Không chút do dự ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3034 chương tương kế tựu kế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3033 chương Chân Linh Hư ảnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3032 :Phượng Hoàng Thần Uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3031: Thủy Tinh La Hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3030 chương lĩnh vực chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3029: Kiếm quang cùng đại thụ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3028 chương khinh địch vốn liếng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3027 chương không nói cho ngươi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3026: Giương đông kích tây ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3025: Băng Phách cùng Dương Đồng tiên tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3024: Gặp lại Độ Kiếp kỳ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3023 chương Lục Doanh Nhi lựa chọn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3022: Có thể nguyện bái sư ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3021 chương kiếp trước kiếp này ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3020: Lục Doanh Nhi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3019 chương Lâm Hiên vấn đề ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3018: Tu Du Động Thiên Đồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3017: Thiếu nữ áo xanh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3016 : Luyện hóa Chu Tước Hoàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3015 chương Tiên gia Phù lục ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3014 : Băng Phách tin tức ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3013 chương liền mạch lưu loát ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3012: Cửu Thiên Thần Lôi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3011: Đối chọi gay gắt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3010 : Lòng tham sẽ phạm sai lầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3009: Thủy Tinh Cầu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3008: Tu Du Không Gian ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3007 chương không gian bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3005 chương trở lại Lôi Không đảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3004: Huyền Ngọc Chi Tinh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3003: Tiên gia chí bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3002: Nguyện vọng của Hồng Lăng Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 3001 chương chuyện cũ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 3000: Biến khéo thành vụng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2999 chương Độ Kiếp kỳ rung động ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2998 chương cố nhân gặp nhau ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2997: Hồng Lăng Tiên Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2996 chương Cửu Linh Tiên chi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2995 chương Không gian tiết điểm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2994: Chính thức Độ Kiếp kỳ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2993 chương Chân tiên chi mê ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2992: Chân Linh thân thể (hạ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2991: Chân Linh thân thể (thượng) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2990: Tiến giai độ kiếp (hạ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2989: Tiến giai Độ Kiếp (thượng) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2988 chương hóa hiểm thành an ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2987: Lâm Hiên ương ngạnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2986: Sai sót ngẫu nhiên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2985 chương tưởng muốn thành là Chân Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2984: Chân Linh Chi Hỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2983 chương thắng bại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2982: Đấu trí so dũng khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2981: Chim trong lồng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2980: Khổ chiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2979: Linh khí biến ảo Chân Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2978: Lâm Hiên tuyệt chiêu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2977: Viễn Cổ Chân Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2976: Thiên kiếp chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2975 chương Huyền Vũ Chân Linh Nghiễn cùng Linh Quyết đỉnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2974 chương Hóa Kiếp đan cùng Cửu Chuyển Linh Xà đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2973: Tâm như chỉ thủy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2972: Béo nhờ nuốt lời ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2971: Linh Ba Cốc tồn tại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2970 Cửu Đầu Điểu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2969 chương Tu La Thất Bảo thủ trạc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2968: Song Tử Đồng Tâm Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2967 chương quyết thắng phụ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2966: Vạn Độc Thần Quân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2965 chương Huyễn Nguyệt chi độc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2964 chương Linh quang Bảo Khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2963 chương Linh khí Tinh hóa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2962 chương A Tu La Vương hành cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2961: Tiến vào ốc đảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2960: Điền Thần Hi cùng Thiết Tháp Tôn Giả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2959 Thạch khôi lỗi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2958 chương cung điện cùng ốc đảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2957: Nan đề khó giải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2956: Ma cao một thước đạo cao một trượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2955: Long Uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2954: Thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2953: Hóa Hình Hạt quái ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2952: Bọ cạp kịch độc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2951: Đáng sợ sa mạc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2950: Tu tiên giả cũng sẽ biết lạc đường ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2949: Linh Lung Sương Công ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2948: Hàn đàm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2947: Nhập cốc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2946: Chân tướng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2945: Băng Phách hóa thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2944 chương một trăm ngày cùng một trăm năm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2943 chương thủ trạc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2942: Linh Ba Cốc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2941: Thanh Nhan Tôn Giả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2940 chương cổ quái cung điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2939 chương phong cảnh như họa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2938: Lôi Không chân nhân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2937: Khai Sơn Giải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2936: Dịch dung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2935 chương Lâm Hiên tiếp xuống tính toán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2934 chương luyện hóa Chân Long Linh huyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2933: Nghỉ ngơi lấy lại sức ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2932: Tụ hợp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2931: Ba gã Đại tướng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2930: Cung điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn 2929 chương bài trừ lĩnh vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2928 chương Tiên gia chi bảo Ngũ Long Ấn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2927: Lâm Hiên sẽ vẫn lạc ư ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2926 Thiệt Giả Lĩnh Vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2925: Bại lui Chân Linh Khôi Lỗi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2924: So tưởng tượng cường đại hơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2923: Phượng Hoàng chi uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2922: Bách Điểu Triều Phượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2921: Bảo vật xuất thế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2920: hai loại thiên địa pháp tắc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2919 chương tiên hạ thủ vi cường ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2918: Kinh người phỏng đoán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2917: Lâm Hiên nhận sư phó ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2916 chương người can đảm suy đoán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2915: Chân Linh Chu Tước hồn phách ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2914 Nửa Năm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2913: Liên Hoàn Trận pháp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2912 chương dĩ Trận luyện khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2911: Phong Linh Ngọc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2910: Chân chính Thời Gian chi độc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2909: Đáng sợ Ngọc La Phong ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2908: Nghe ngóng rồi chuồn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2907: Gọn gàng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2906: Tốc chiến tốc thắng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2905: Đập phát chết luôn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2904 chương kiên trì lựa chọn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2903: Tiến thối lưỡng nan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2902: Thắng hiểm cường địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2901 chương đáng sợ không gian loạn lưu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2900 chương không gian pháp tắc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2899 chương Huyền Âm Chi Khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2898 chương Lưu Viêm Bạo Phá ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2897 chương Hóa thân ngàn vạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2896 chương lực lượng pháp tắc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2895: Chân Linh Chu Tước chi hư ảnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2894 chương hoa cả mắt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chính văn đệ 2893 chương cường giả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2892 chương Độ Kiếp kỳ Quỷ Thánh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2891: Quái vật trong truyền thuyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2890: Hồng Hoang đầm lầy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2889 chương Khốn Tiên hoàn cùng Vân Đoán chi thuật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2887: Làm cho người sợ hãi thán phục bí mật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2885: Huyễn U sâm lâm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2884: Hỗn loạn thiên địa nguyên khí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2883: Lâm Hiên dưỡng thương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2882 chương Phượng Hoàng Niết Bàn cùng Úy Lam Thủy mạc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2881 chương không gian Phong bạo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2880: Bốn bề thọ địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2879: Tiên thạch cùng Chân Linh Khôi Lỗi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2878: Hai Lâm Hiên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2877: Đại thần thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2876 chương Ngọc La phong cùng Huyết Hỏa Nghĩ (kiến ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2875: Chó ngáp phải ruồi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2874: Cổ kính kỳ uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2873 chương Thiên Huyễn Chân nhân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2872: Ảo cảnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2871: Điển lễ chấm dứt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2870: Ai là lão hồ ly ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2869: Chân Long linh huyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2868 chương Hàn phách Tuyết Sâm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2867: Cực phẩm Vạn Niên Huyền Ngọc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2866: Thượng phẩm đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2865: Băng Phách thân thế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2864: Tu La Thất Bảo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2863: Đạt được ước muốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2862: To gan lớn mật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2861 chương thắng bại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2860: Công kích mãnh liệt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2859: Uy lực của Cửu Cung Tu Du kiếm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2858 chương Ma hóa biến thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2857: Tương kế tựu kế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2856: Đấu trí không đấu lực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2855 chương Huyền Thiên Tụ Ma Đại trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2854 chương Tu Du động thiên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2853 chương Cửu chuyển Linh xà đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2852: Thiên Nguyên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ riêng phần mình tính toán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2851: Lâm Hiên bùa hộ mệnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2850: Cùng Lâm Hiên ân oán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2849: Tái khởi ba lan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2848 chương Phong Hồi Lộ Chuyển (gió đã đổi chiều ) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2847: Trang điểm hộp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2846: Tử Vân tiên tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2845: Ba kiện bảo vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2844: Nhân Sâm Quả ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2843: Không phải oan gia không tụ đầu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2842 chương Băng Phách Thánh Tổ cùng Bảo Xà Thánh Tổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2841 Khách không mời mà đến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2840 chương Lâm Hiên tính toán ~ (15/10/2016)Miễn phí

Đệ 2839 chương thấy tốt liền thu hoạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2838: Bách Hoa tiên tử cảm tạ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2837: Sâu không lường được Lâm Hiên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2836: Hương Nhi cùng Hạ Hầu Lan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2835: Di Hồn chi thuật cùng Cửu Chuyển Thanh Diệp đan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2834: Thiên Hồ Thiên Huyễn Quyết cùng Cửu Linh kiếm thể ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2833: Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu Quốc Chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2832: Bỗng nhiên nổi tiếng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2831: Mô phỏng Phong Bạo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2830: Lấy độc trị độc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2829: Cái đích cho mọi người chỉ trích ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2828: Lâm Hiên cùng Vọng Đình Lâu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2827: Thụ sủng nhược kinh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2826: Nãi Long Chân Nhân cùng Vân gia sâu xa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2825: Cửu Chân Phục Ma Đại Trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2824: Độc nhất vô nhị Thiên Thiên tiên tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2823: Vân Hải tiên cảnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2822: Động thiên phúc địa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2821: Biển cả cùng Kim Thuyền ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2820: Ốc đảo cùng tọa độ không gian ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 2819: Huyễn Nguyệt Nga cùng Mạc Ngôn tiên tử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2818: Biến dị yêu thú ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2817: Bồng Lai tiên đảo cùng Vụ Hải sa mạc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2816: Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên Tiên tử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2815: Sư ân sâu nặng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2814: Nghe Vua nói một buổi, thắng đọc sách mười năm. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2813: Lâm Hiên thu đồ đệ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2812: Mộc Linh thân thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2811: Nhiệm vụ trăm năm trước ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2810: Tiên Kiếm thần uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2809: Nói khoác mà không biết ngượng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2808: Chân Linh Hóa Kiếm Quyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2807: Tiên Phủ Kỳ Trân cùng Tiên Thiên Linh Bảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2806: Chín thuộc tính Cửu Cung Tu Du Kiếm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2805: Công Tôn Ngọc Nhi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2804: Nhàn nhã sinh hoạt khó có được ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2803: Đại phát từ bi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2802: Xưa đâu bằng nay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2801: Huyền diệu tiểu Độ Kiếp kỳ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2800: Thịt băm hương cá cùng thịt kho tàu móng heo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2799: Tha thiết ước mơ bảo vật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2798: Linh Nhãn tam bảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2797: Trở lại Vân Ẩn Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2796: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2795: Tu Tiên gia tộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2792: Thành công độ kiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2791: Một kích toàn lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2790: Đáng sợ nước xoáy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2789: Bách Long chi uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2788: Cá cùng tay gấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2787: Úy Lam Thủy Mạc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2786: Lên cấp Phần Thần hậu kỳ (hạ) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2785: Lên cấp Phân Thần hậu kỳ (thượng) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2784: Tu tiên vô tuế nguyệt, đảo mắt lại ngàn năm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2783: Đại Hải mênh mông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2782: Chân Linh nội đan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2781: Niềm vui ngoài ý muốn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2780: Yêu đan lên cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2779: Thí tốt giữ xe ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2778: Nước ấm nấu ếch xanh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2777: Linh huyết Hóa Hình ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2776: Đề luyện Chân Linh chi huyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2775: Kín đáo an bài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2774: Cửu Cung Tu Du Kiếm thu hoạch ngoài ý muốn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2773: Hai ngàn năm ước định ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2772: Bị phong ấn Chân Tiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2771: Chuột chạy qua đường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2770: Chém giết Thiên Nguyên Hầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2769: Kim Quang Kiếm cùng Chu Tước Hoàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2768: Phù bảo chi uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2767: Vạn Hồn Phiên hiển thần uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2766: Riêng phần mình đại triển thần thông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2765: Dật dĩ đãi lao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2764: Hóa thân của Thiên Nguyên hầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2763: Thuấn tức vạn dặm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2762: Đục nước béo cò ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2761: Được ăn cả ngã về không ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2760: Tát Đậu Thành Binh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2759: Tuyền Thư Thượng Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2758: Kim nhân cùng Ác Giao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2757: Bổn nguyên chi hỏa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2756: Đại Ngũ Hành Na Di thuật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2755: Đàn gảy tai trâu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2754: Giết gà dọa khỉ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2753: Nhân sinh muôn màu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2752: Hóa thân phàm nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2751: Chân Linh chi huyết cùng thiên kiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2750: Văn Thiên thành cùng Chân Cực môn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2749: Hành tích bạo lộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2748: Không thu hoạch được gì ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2747: Độ Kiếp hậu kỳ cùng trường sinh bất lão ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2746: Thiên Nguyên hầu cùng Hắc Phượng Tiên Tử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2745: Thần bí bùn đất ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2744: Đạt được ước muốn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2743: Kiếm Linh Hóa Hư thần diệu vô cùng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2742: Giả vờ ngây ngốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2741: Ngươi nghĩ muốn cái gì ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2740: Khởi tử hồi sinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2739: Sống sót sau tai nạn bí ẩn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2738: Bỏ đá xuống giếng cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2737: Tiểu Linh Giới cùng tiểu Ma Giới ~ (13/10/2016)Miễn phí

Chương 2736: Hóa thân thăng cấp ~ (13/10/2016)Miễn phí

Chương 2735: Hỗn Độn sơ khai ~ (13/10/2016)Miễn phí

Chương 2734: Không gian hóa thành hư vô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2733: Bổn Nguyên Chi Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2732: Chân Thiềm chi độc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2731: Lĩnh vực chi uy​ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2730: Bách Hoa Phiêu Hương Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2729: Không thể tưởng tượng nổi thần thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2728: Hoa Lam cùng Phi Kiếm​ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2727: Khinh Người Quá Đáng​ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2726: Thái Ất Tiên Thảo​ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2725: Chân Linh - Kim Nguyệt Chân Thiềm​ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2724: Dời Non Lấp Biển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2722: Bách Bảo Trai Trong Thanh Mộc Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2723: Hỏi Gì Cũng Không Biết​ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2721: Năm Tháng Như Thoi Đưa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2720: Chân Linh Khôi Lỗi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2719: Tinh Chế Tiên Thạch (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2718: Tinh Chế Tiên Thạch (Trung) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2717: Tinh Chế Tiên Thạch (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2716: Ban Thưởng Và Tìm Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2715: Ban Thưởng Và Tìm Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2714: Nội Dung Của Ánh Tượng Châu (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2713: Nội Dung Của Ánh Tượng Châu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2712: Ánh Tượng Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2711: Ánh Tượng Châu 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2710: Cửu Khúc Linh Sâm Và Cửu Khúc Linh Đan 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2709: Cửu Khúc Linh Sâm Và Cửu Khúc Linh Đan 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2708: Công Pháp Kiếm Linh Hóa Hư Rút Gọn, Chiết Xuất Bảo Vật 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2707: Công Pháp Kiếm Linh Hóa Hư Rút Gọn, Chiết Xuất Bảo Vật 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2706: Bách Hoa Tiên Tử, Kiếm Linh Hoá Hư Cùng Ngoại Vực Thiên Kim 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2705: Bách Hoa Tiên Tử, Kiếm Linh Hoá Hư Cùng Ngoại Vực Thiên Kim 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2704: Tien Thạch Đến Tay 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2703: Tiên Thạch Đến Tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2702: Thu Phục Tam Phái 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2701: Thu Phục Tam Phái 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2700: Thu Phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn Và Thiên Tinh Cốc 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2699: Thu Phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn Và Thiên Tinh Cốc 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2698: Cấm Hồn Thật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2697: Cấm Hồn Thật 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2696: Nộ Khí 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2695: Nộ Khí 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2694: Thắng Bại 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2693: Thắng Bại 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2692: Đủ Loại Thần Thông 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2691: Đủ Loại Thần Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2690: Vạn Hồn Phiên (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2689: Vạn Hồn Phiên (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2688: Kiếm Hồ Lô Và Huyễn Âm Thần Lôi (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2687: Kiếm Hồ Lô Và Huyễn Âm Thần Lôi (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2684: Tiểu Độ Kiếp Kỳ 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2683: Tiểu Độ Kiếp Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2682: Xuất Quan (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2681: Xuất Quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2680: Cường Giả Trong Truyện Thuyết 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2679: Cường Giả Trong Truyện Thuyết 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2678: Trừ Độc 3 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2677: Trừ Độc 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2676: Trừ Độc 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2675: Dũng Giả Vô Địch 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2674: Dũng Giả Vô Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2673: Tin Tức Kinh Người 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2672: Tin Tức Kinh Người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2671: Vang Dội Cổ Kim 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2670: Vang Dội Cổ Kim ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2669: Cổ Thư, Bảo Kính Và Cuồng Hóa Chi Thể 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2668: Cổ Thư, Bảo Kính Và Cuồng Hóa Chi Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2667: Yêu Tộc Hung Hăng Càn Quấy 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2666: Yêu Tộc Hung Hăng Càn Quấy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2665: Phá Trận Cùng Truy Sát 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2664: Phá Trận Cùng Truy Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2663: Vạn Quỷ Phệ Hồn 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2662: Vạn Quỷ Phệ Hồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2661: Tiên Kiếm Sắc Bén Cùng Uy Lực Thân Nội Hóa Thân 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2660: Tiên Kiếm Sắc Bén Cùng Uy Lực Thân Nội Hóa Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2659: Bắt Đầu Cuộc Chiến 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2658: Bắt Đầu Cuộc Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2657: Thanh Lý Môn Hộ 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2656: Thanh Lý Môn Hộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2655: Uy Lực Của Hỏa Diễm 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2654: Uy Lực Của Hỏa Diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2653: Cạm Bẫy 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2652: Cạm Bẫy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2651: Ba Phái Hợp Mưu Và Thiên Diễn Sơn Mạch 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2650: Ba Phái Hợp Mưu Và Thiên Diễn Sơn Mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2649: Chân Tướng Sự Tình 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2648: Chân Tướng Sự Tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2647: Một Quyền Miễu Sát 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2646: Một Quyền Miễu Sát 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2645: Tông Môn Đại Loạn 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2644: Tông Môn Đại Loạn 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2643: Thiên Duyến Song Ma (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2642: Thiên Duyến Song Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2641: Hóa Thân Cường Đại Và Tuyết Ảnh Chân Ma Công 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2640: Hóa Thân Cường Đại Và Tuyết Ảnh Chân Ma Công 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2639: Động Phủ Mới Cùng Thân Nội Hóa Thân(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2638: Động Phủ Mới Cùng Thân Nội Hóa Thân(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2637: Dễ Dàng Thủ Thắng 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2636: Dễ Dàng Thủ Thắng (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2635: Cực Phẩm Khoáng Mạch Cùng Khu Hỏa Thuật 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2634: Cực Phẩm Khoáng Mạch Cùng Khu Hỏa Thuật 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2633: Ô Đại Thiếu Gia (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2632: Ô Đại Thiếu Gia (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2631: Lôi Lân Tông 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2630: Lôi Lân Tông 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2629: Hy Vọng Siêu Việt Cửu Vĩ Thiên Hồ Cùng Huyền Thiên Linh Bảo(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2628: Hy Vọng Siêu Việt Cửu Vĩ Thiên Hồ Cùng Huyền Thiên Linh Bảo(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2627: Cửu Vĩ Thiên Hồ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2626: Cửu Vĩ Thiên Hồ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2625: Thời Gian Pháp Tắc (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2624: Thời Gian Pháp Tắc (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2623: Uy Lực Của Cửu Tinh Liên Châu(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2622: Uy Lực Của Cửu Tinh Liên Châu(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2621: Lưu Tinh Hỏa Vũ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2620: Lưu Tinh Hỏa Vũ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2619: Vận Kha Cơ Trí (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2618: Vận Kha Cơ Trí (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2617: Lại Gặp Phân Thân Đào Ngột(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2616: Lại Gặp Phân Thân Đào Ngột(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2615: Luyện Hóa Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2614: Luyện Hóa Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2613: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2612: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2611: Vui Mừng Gặp Lại (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2610: Vui Mừng Gặp Lại (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2609: Tê Lôi Cổ Kính, Linh Quyết Đỉnh Cùng Thượng Cổ Pháp Thuật(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2608: Tê Lôi Cổ Kính, Linh Quyết Đỉnh Cùng Thượng Cổ Pháp Thuật(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2607: Lâm Hiên Kết Thiện Duyên(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2606: Lâm Hiên Kết Thiện Duyên(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2605: Lâm Hiên Xuất Quan (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2604: Lâm Hiên Xuất Quan (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2603: Thiên Tượng Và Linh Khí Quán Thể (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2602: Thiên Tượng Và Linh Khí Quán Thể (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2601: Thời Gian Thấm Thoắt Trăm Năm (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2600: Thời Gian Thấm Thoắt Trăm Năm (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2599: Chiết Xuất Bàn Đào(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2598: Chiết Xuất Bàn Đào(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2597: Công Chúa Tân Nguyệt, Quả Bàn Đào Và Cơ Hội Tiến Cấp(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2596: Công Chúa Tân Nguyệt, Quả Bàn Đào Và Cơ Hội Tiến Cấp(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2595: Mơ Ước Của Cửu Cung Tu Du Kiếm Chín Thuộc Tính (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2594: Mơ Ước Của Cửu Cung Tu Du Kiếm Chín Thuộc Tính (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2593: Tông Môn Khởi Lạc (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2592: Tông Môn Khởi Lạc (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2591: Phân Thân Đào Ngột Vẫn Lạc (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2590: Phân Thân Đào Ngột Vẫn Lạc (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2589: Phân Thân Đào Ngột Vẫn Lạc (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2588: Sinh Tử Chiến (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2587: Sinh Tử Chiến (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2586: Bẫy Rập Phá Toái Hư Không (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2585: Bẫy Rập Phá Toái Hư Không (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2584: Đồng Quy Vu Tận (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2583: Đồng Quy Vu Tận (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2582: Đồng Quy Vu Tận (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2581: Huyền Băng Lão Tổ Và Phân Thân Của Đào Ngột (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2580: Huyền Băng Lão Tổ Và Phân Thân Của Đào Ngột (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2579: Huyền Băng Lão Tổ Và Phân Thân Của Đào Ngột (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2578: Trên Đường Đi Gặp Độ Kiếp Kỳ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2577: Trên Đường Đi Gặp Độ Kiếp Kỳ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2576: Đại Thu Hoạch (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2575: Đại Thu Hoạch (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2574: Đại Thu Hoạch (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2573: Tê Lôi Cổ Kính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2572: Tiến Vào Bảo Khố ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2571: Sơn Cốc Vô Danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2570: Điệu Hổ Ly Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2569: Lừa Dối Chúng Trưởng Lảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2568: Tâm Ma Chi Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2567: Tai Họa Ngầm Của Huyễn Linh Thiên Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2566: Trở Lại Phiên Miễu Tiên Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2565: Mưu Đồ Bảo Tàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2564: Diệu Kế Diệt Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2563: Binh Bất Yếm Trá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2562: Ác Thú Cùng Giao Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2561: Cầu Sinh Trong Hiểm Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2560: Huyền Thiên Linh Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2559: Phàm Nhân Cũng Có Thể Tu Tiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2558: Phàm Nhân Thánh Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2557: Bắt Tay Giảng Hòa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2556: Tương Kế Tựu Kế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2555: Đoạt Bảo Rồi Chạy Trốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2554: Linh Hư Vẫn Lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2553: Âm Ba Công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2552: Lập Tức Diệt Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2551: Vực Ngoại Thiên Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2550: Hóa Kiếp Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2549: Linh Dược Xuất Thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2548: Pho Tượng Ngọc Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2547: Không Gian Kỳ Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2546: Yêu Tinh Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2545: Phong Ấn Không Gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2544: Phong Linh Trụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2543: Diệu Kế Diệt Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2542: Khinh Người Quá Đáng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2541: Biến Cố Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2540: Thiếu Nữ Phân Thần Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2539: Hiểu Rõ Chân Tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2538: Linh Miểu Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2537: Bảo Vật Trấn Cung Kỳ Lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2536: Ẩn Hiệp Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2535: Thuận Lợi Lẻn Vào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2534: Vận Khí Không Tệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2533: Hóa Thân Của Điền Tiểu Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2532: Giả Heo Ăn Thịt Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2531: Thiên Hương Linh Tê Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2530: Tìm Kiếm Phàm Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2529: Tiên Khách Cư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2528: Thính Phong Các ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2527: Cửu Tiên Phường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2526: Huyết Thiềm Thượng Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2525: Vô Biên Hải Cùng Phiêu Miểu Tiên Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2524: Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2523: Uy Chấn Băng Hải Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2522: Tuyết Hồ Tộc Thay Da Đổi Thịt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2521: Cầu Xin Tha Thứ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2520: Tam Thuộc Tính Bách Long Chi Nha ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2519: Ngũ Thải Tường Vân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2518: Lục Vĩ Linh Hồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2517: Lâm Hiên Đại Triển Thần Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2516: Hoa Rơi Nước Chảy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2515: Thế Như Chẻ Tre ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2514: Bộc Lộ Hết Tâm Cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2513: Chuyển Bại Thành Thắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2512: Bị Nhìn Thấu Ảo Diệu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2511: Lĩnh Vực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2510: Không Nhìn Thấy Đối Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2509: Pháp Thuật Quỷ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2508: Đấu Trí Lại Đấu Lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2507: Cuối Cùng Là Ai Khinh Địch? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2506: Thỉnh Tướng Không Bằng Khích Tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2505: Xuất Khẩu Cuồng Ngôn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2504: Từng Bước Ép Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2503: Hóa Thân Của Huyền Băng Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2502: Thiện Giả Bất Lai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2501: Chân Tiên Cường Đại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2500: Thiên Vu Thần Nữ Và Cảnh Giới Đại Thành Của Huyễn Linh Thiên Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2499: Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2498: Bí Mật Của Yêu Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2497: Tất Cả Đều Trong Tính Toán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2496: Hậu Duệ Kim Ô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2495: Đa Tí Hùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2494: Băng Hùng Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2493: Truy Đuổi Và Xảo Ngộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2492: Thiên Yêu Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2491: Giật Mình Tỉnh Mộng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2490: Lệnh Hồ Hương Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2489: Tiên Kiếm Lộ Thần Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2488: Tân Cửu Cung Tu Du Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2487: Bại Lộ Hành Tung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2486: Chim Sẻ Núp Đằng Sau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2485: Huynh Muội Tương Tàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2484: Ngũ Độc Bích Tàm Cổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2483: Hà Thủ Ô Thông Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2482: Linh Thụ Tu Sĩ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2481: Động Phủ Linh Hoa Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2480: Tụ Họp Một Lần Nữa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2479: Âm Mưu Của Yêu Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2478: Kẻ Thức Thời Mới Là Trang Tuấn Kiệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2477: Dơi Tuyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2476: Gặp Nguy Hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2475: Vận Khí Không Tệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2474: Tiến Vào Băng Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2473: Tất Cả Đều Trong Kế Hoạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2472: Tự Nhiên Tiên Pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2471: Không Hiểu Ra Sao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2470: Lão Giả Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2469: Hàn Băng Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2468: Phiêu Miểu Tiên Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2467: Yêu Tộc Không May ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2466: Băng Nguyên Tuyết Hồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2465: Mười Đại Tông Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2464: Băng Hải Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2463: Liễu Ám Hoa Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2462: Thân Ngoại Hóa Thân Và Thân Nội Hóa Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2461: Ba Thuộc Tính Của Cửu Cung Tu Du Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2460: Dung Hợp Thủy Thuộc Tính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2459: Đây Là Bảo Vật Gì? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2458: Trở Lại Vân Ẩn Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2457: Tay Không Bắt Bạch Lang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2456: Công Phu Sư Tử Ngoạm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2455: Nhận Lầm Bảo Vật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2454: Tồn Tại Độ Kiếp Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2453: Bắc Hải Chân Quân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2452: Uy Chấn Hàn Long Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2451: Dương Danh Lập Vạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2450: Thắng Bại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2449: Đánh Cược Lần Cuối Cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2448: Cửu Thiên Tiên Lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2447: Nghịch Chuyển Không Thể Tưởng Tượng Nổi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2446: Bách Bảo Đều Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2445: Tân Bách Long Chi Nha ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2444: Lâm Hiên Lâm Vào Đại Nguy Cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2443: Thân Thể Bất Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2442: Công Phòng Nhất Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2441: Ngàn Vạn Hóa Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2440: Chủ Quan Khinh Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2439: Bốn Đại Trưởng Lão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2438: Nghe Danh Không Bằng Gặp Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2437: Thiên Ngoại Ma Đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2436: Bắc Minh Quận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2435: Một Mũi Tên Hạ Hai Chim ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2434: Quyết Đấu Ở Tinh Nguyệt Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2433: Hồng Nhan Họa Thủy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2432: Ma Giới Kỳ Độc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2431: Vọng Sầu Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2430: Thiên Tuyệt Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2429: Họa Diệt Môn Của Vân Ẩn Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2428: Ước Hẹn Vọng Không Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2427: Trời Ban Cơ Hội Tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2426: Thanh Linh Tôn Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2425: Thiên Hà Quận Và Thụ Tiên Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2424: Trở Lại Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2423: Ly Khai Ma Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2422: Gặp Thoáng Qua ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2421: Tuyết Hoa Thánh Tổ Cùng Hàn Loa Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2420: Chuyển Nguy Thành An ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2419: Phượng Hoàng Chi Hỏa Lĩnh Vực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2418: Lôi Bằng Và Tiểu Mao Cầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2417: Cường Địch Vẫn Lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2416: Linh Cốt Lôi Bằng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2415: Tạm Thời Thoát Hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2414: Thực Lực Cường Địch Tăng Vọt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2413: Đấu Pháp Kịch Liệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2412: Đại Thần Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2411: Lâm Hiên Giận Dữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2410: Nghiệt Long Tái Xuất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2409: Hóa Thân Thiên Nguyên Thánh Tổ Vẫn Lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2408: Trăm Kế Diệt Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2407: Thần Kỳ Chân Linh Áo Giáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2406: Tam Đại Hóa Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2405: Tình Thế Biến Ảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2404: Hai Tiểu Hồ Ly ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2403: Lâm Hiên Gặp Lại Điền Tiểu Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2402: Chỗ Đáng Sợ Của Băng Viêm Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2401: Lâm Hiên Chật Vật Không Chịu Nổi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2400: Chân Tướng Bảo Tàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2399: Sương Mù Dày Đặc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2398: Bảo Vật Cùng Bẫy Rập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2397: Thế Sự Biến Ảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2396: Khí Lực Bạt Núi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2395: Điền Tiểu Kiếm Và Tu Sĩ Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2394: Dung Nham Tuyết Liên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2393: Băng Hỏa Cổ Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2392: Tiến Vào Băng Viêm Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2391: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2390: Phúc Cũng Là Họa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2389: Một Mũi Tên Trúng Hai Đích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2388: Hư Ảnh Ma Tượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2387: Giả Trư Ăn Thịt Hổ Cảnh Giới Cao Nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2386: Lật Lọng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2385: Lôi Bằng Lệnh Và Ngọc Toái Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2384: Lai Giả Bất Thiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2383: Đón Dâu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2382: Hạt Vĩ Thượng Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2381: Băng Viêm Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2380: Điền Tiểu Kiếm Buồn Vui Lẫn Lộn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2379: Kiểm Kê Bảo Vật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2378: Chân Linh Pháp Tướng Áo Giáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2377: Luyện Hóa Chân Linh Chi Huyết Chỗ Tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2376: Tung Tích Nguyệt Nhi Và Cửu Thiên Thần La Tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2375: Lam Sắc Tinh Hải Và Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2374: Phượng Hoàng Niết Bàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2373: Chiết Xuất Phượng Hoàng Chân Huyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2372: Ly Khai Thiên Hạc Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2371: Diệu Kế Thoát Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2370: Khí Thế Đáng Sợ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2369: Đây Mới Gọi Là Di Sơn Đảo Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2368: Tàng Bảo Đồ Hoàn Chỉnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2367: Đoạt Lại Tổng Đà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2366: Lôi Ưng Bang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2365: Tuyết Nha Thành Truyền Tống Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2364: Bế Quan Ngắn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2363: Sơn Nhạc Kim Ô Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2362: Nửa Bức Tàng Bảo Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2361: Sơn Cốc Và Trận Pháp Ẩn Nấp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2360: Thật Giả Khó Phân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2359: Xuất Thủ Cứu Giúp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2358: Thiên Nguyên Thánh Tổ Hóa Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2357: Tàn Hồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2356: Ngọc La Phong Lại Hiển Thần Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2355: Quỳnh Tương Ngọc Lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2354: Nuông Chiều Cho Hư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2353: Đại Tu Sĩ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2352: Di Hình Hoán Vị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2351: Gậy Ông Đập Lưng Ông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2350: Không Gian Chi Lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2349: Cửu Cung Tu Du Hiển Thần Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2348: Cự Kiếm Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2347: Hắc Thủy Tu La Đao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2346: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2345: Nghìn Cân Treo Sợi Tóc Tấn Cấp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2344: Tiến Giai Phân Thần Kỳ (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2343: Tiến Giai Phân Thần Kỳ (Trung) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2342: Tiến Giai Phân Thần Kỳ (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2341: Đào Ngũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2340: Hai Lựa Chọn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2339: Thiên Lam Song Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2338: Cổ Ma Phân Thần Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2337: Tôm Tép Nhãi Nhép ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2336: Thiên Triệu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2335: Trận Pháp Liên Hoàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2334: Tam Ma Không May ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2333: Linh Mạch Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2332: Hóa Kiếm Vi Ti Võng Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2331: Hai Nhược Điểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2330: Dương Chi Điểu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2329: Địch Nhân Ẩn Nấp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2328: Viện Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2327: Gặp Lại Thông Vũ Chân Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2326: Long Viêm Thảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2325: Hai Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2324: Linh Nguyên Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2323: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2322: Lâm Hiên Xuất Quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2321: Tám Mươi Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2320: Thôn Phệ Bách Linh Ma Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2319: Khổ Tu Chi Sĩ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2318: Đạt Được Ước Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2317: Tiên Vân Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2316: Thiên Hạc Châu Và Tu Linh Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2315: Sa Ma Và Tin Tức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2314: Vạn Xà Lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2313: Đệ Đệ Của Ma Tộc Đại Thống Lĩnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2312: Bảo Xà Thủy Tổ Cùng Thiên Nguyên Thánh Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2311: Thiên Tuyệt Tiên Tử Cùng Đảo Hải Qua ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2310: Thân Phận Bạo Lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2309: Cổ Ma Thánh Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2308: Pháp Trận Phong Ấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2307: Pháp Trận Phong Ấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2306: Cuồng Sa Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2305: Cuồng Sa Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2304: Tiến Giai Động Huyền Hậu Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2303: Tiến Giai Động Huyền Hậu Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2302: Thượng Phẩm Phân Thần Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2301: Chiết Xuất Vạn Niên Linh Nhũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2300: Chiết Xuất Linh Nhũ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2299: Du Lịch Ma Giới (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2298: Du Lịch Ma Giới (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2297: Du Lịch Ma Giới (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2296: Vọng Đình Lâu Và Hàn Long Chân Nhân (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2295: Vọng Đình Lâu Và Hàn Long Chân Nhân (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2294: Sơn Cùng Thủy Tận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2293: Lâm Hiên Suy Yếu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2292: Đóng Băng Lão Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2291: Liễu Ám Hoa Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2290: Bách Linh Tiên Tử Cùng Ngọc La Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2289: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2288: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2287: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2286: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2285: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2284: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2283: Hậu Duệ Của Thiên Ma (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2282: Hậu Duệ Của Thiên Ma (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2281: Hậu Duệ Của Thiên Ma (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2280: Lão Tổ Phó Gia Thăm Dò (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2279: Lão Tổ Phó Gia Thăm Dò (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2278: Biết Khó Mà Lui (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2277: Biết Khó Mà Lui ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2276: Yên Sơn Lão Tổ Nổi Giận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2275: Truyền Tống Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2274: Ra Tay Bất Phàm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2273: Đại Trưởng Lão Hắc Thủy Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2272: Thế Kiếp Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2271: Khởi Tử Hồi Sinh Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2270: Phó Gia Chi Chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2269: Hiểu Lầm Đáng Yêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2268: Hạt Vĩ Thử Và Phù Lục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2267: Hẹn Mười Năm Sau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2266: Lôi Bằng Linh Cốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2265: Hạt Giống Ma Tâm Thảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2264: Yên Sơn Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2263: Bạch Phù Thắng Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2262: Cổ Thư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2261: Ma Tộc Thiếu Niên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2260: Sơn Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2259: Vạn Phù Đại Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2258: Thạch Nhũ Ngàn Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2257: Bảo Xà Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2256: Phân Hồn Bảo Xà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2255: Chém Giết Địa Tê Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2254: Tiểu Mao Cầu Vs Địa Tê Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2253: Địch Nhân Ẩn Tàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2252: Độ Kiếp Dị Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2251: Chanh Chua ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2250: Liên Hoàn Phù Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2249: Lâm Hiên Dùng Kế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2248: Chân Ma Phù Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2247: Đại Chiến Thượng Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2246: Ma Xà Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2245: Thân Phận Bại Lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2244: Vui Quá Hóa Buồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2243: Nữ Tử Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2242: Ma Thú Độ Thiên Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2241: Địa Tê Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2240: Sâu Trong Sơn Mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2239: Lưỡng Bại Câu Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2238: Ngô Công Và Mãng Xà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2237: Tiểu Mao Cầu Tỉnh Lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2236: Chế Phù Thế Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2235: Dưỡng Hồn Mộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2234: Cơ Hội Mười Năm Sau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2233: Dược Vương Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2232: Tiên Kiếm Liên Hoa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2231: Lâm Hiên Tính Toán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2230: Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận Chi Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2229: Đoạt Xá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2228: Ẩn Tình Bên Trong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2227: Thiên Quỷ Phủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2226: Thiên Quỷ Phủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2225: Đi Dạo Phường Thị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2224: Vào Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2223: Cửu Sát Chân Ma Công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2222: Mê Một Loại Điền Tiểu Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2221: Sát Ma Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2220: Gặp Lại Điền Tiểu Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2219: Bán Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2218: Kỳ Quái Thiếu Nữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2217: Tiến Vào Ma Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2216: Lâm Ngọc Kiều Thực Lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2215: Gần Trong Gang Tấc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 2214: Hoang Vu Băng Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 674: Theo Dấu Hỏa Vân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 673: Tin Tức Về Phân Thần Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 672: Áo Trời Vẫn Lộ Vết Chỉ Khâu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 671: Nộ Khí Trùng Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 670: Sát Chiêu Cuối Cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 669: Lão Ma Vào Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 668: Thiên Ma Hóa Anh Đại Pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 667: Mặc Linh Toản ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 666: Lục Ngôn Ác Quỷ Chú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 665: Đỉnh Lô Giá Với Năm Ngàn Vạn Trung Phẩm Tinh Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 664: Lão Quái Phân Thần Tới Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 663: Vạn Bảo Đại Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 662: Tử Tâm Địa Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 661: Phân Thần Thí Luyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 660: Nghi Vấn Trùng Trùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 659: Linh Thanh Vụ Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 658: Vân Ẩn Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 657: Truyền Thuyết Về Các Chân Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 656: Viêm Lang Tôn Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 655: Yêu Hóa Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 654: Bang Long Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 653: Mặc Ngọc Chân Linh Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 652: Kim Sí Đại Bằng Điểu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 651: Ma Kiếp Tan, Trời Lại Sáng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 650: Kẻ Tám Lạng, Người Nửa Cân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 649: Sơ Chiến Băng Phách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 648: Băng Phách Hàng Lâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 647: Trước Giờ Khởi Binh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 646: Phệ Linh Xuất Thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 645: Tiên Minh Lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 644: Lai Lịch Của Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 643: Tự Chui Vào Rọ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 642: Chia Binh Viện Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 641: Nằm Mộng Hay Là Thực! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 640: Một Đường Đồng Quy Vu Tận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 639: Ma Khí Trùng Thiên Nơi Linh Lung Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.7 - Chương 638: Ma Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 637: Cách Giới Truyền Tống Trận Thứ Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 636: Kẻ Thần Bí Trong Thiên Cơ Phủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 635: Bí Thuật Chia Ba Nguyên Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 634: Dùng Hỏa Khắc Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 633: Tiên Hoa Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 632: Tú Tài Si Tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 631: Phản Đồ Của Cửu Tiên Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 630: Tuyết Dương Lôi Hỏa Tinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 629: Ngẫu Ngộ Lão Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 628: Tiến Giai Động Huyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 627: Thiết Vũ Phi Hoàng Đao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 626: Liệt Không Chân Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 625: Chữa Thương Cho Thi Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 624: Ngũ Hành Uẩn Linh Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 623: Trên Đường Về Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 622: Băng Ma Tâm Thiềm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 621: Lưỡng Kích Đối Cường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 620: Càn Khôn Nhất Kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 619: Thi Hài Cổ Tu Trong Băng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 618: Cự Kình Vương Hiện Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 617: Cự Nhân Cùng Cự Quỷ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 616: Phù Bảo Tiên Thiên Linh Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 615: Thiên Âm Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 614: Sát Diệt Thiềm Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 613: Vây Khốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 612: Khuấy Cho Nước Thêm Đục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 611: Đụng Độ Bích U Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 610: Quỉ Vật Lại Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 609: Hoang Đảo Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 608: Thiên Tâm Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 607: Yến Sơn Tứ Hữu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 606: Châu Về Hợp Phố ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 605: Lĩnh Vực Khiếm Khuyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 604: Cắn Nuốt Thần Thức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 603: Dồn Ép Lão Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 602: Sát Dương Lão Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 601: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 600: Hủy Mẫu(1) Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 599: Cửu Dương Chân Thiết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 598: Lộ Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 597: Sát Cánh" Cùng Yêu Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 596: Trận Pháp Dưới Đáy Biển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 595: Tiến Giai Ly Hợp Hậu Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 594: Năm Mươi Năm Chỉ Là Chớp Mắt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 593: Thuộc Tính Công Kích Thứ Tư Của Thiên Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 592: Tổng Đà Mới Của Bách Thảo Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 591: Thu Thập Hắc Phong Đạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 590: Dù Rắn Rời Hang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 589: Băng Phách Cùng Lôi Hồn Chi Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 588: Nhúng Tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 587: Dị Biến Đột Khởi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 586: Tiên Dùng Lễ, Hậu Dùng Binh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 585: Bệnh Ma Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 584: Nhị Nữ Trúc Cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 583: Phấn Hồng Đào Hoa Chướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 582: Tập Kích Nơi Phường Thị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 581: Diệt Sát Động Huyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 580: Truyền Kỳ Về Kiếm Tu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 579: Nữ Tử Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 578: Càng Cháy Càng Lớn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 577: Cơn Phẫn Nộ Của Cuồng Sa Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 576: Chiến Hải Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 575: Cuồng Sa Thái Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 574: Bái Sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 573: Tự Tìm Tử Lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 572: Tung Tích Huyền Phượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 571: Hải Vực Xa Lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 570: Ngũ Long Tái Xuất, Tam Giới Xôn Xao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 569: Biến Hóa Quỉ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 568: Lão Ma Bưu Hãn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 567: Thân Ngoại Hóa Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 566: Cực Phẩm Khoáng Mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 565: Bảo Tàng Bí Mật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 564: Khí Thế Bạt Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 563: Trường Đồ Sát Nơi Độc Long Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 562: Ngũ Hành Chân Giải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 561: Khổ Tu Trên Thúy Tâm Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 560: Huyễn Ảnh Độn Cùng Thiên Lôi Sa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 559: Cùng Thi Triển Sát Chiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 558: Gan To Bằng Trời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 557: Gió Đảo Chiều ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 556: Trở Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 555: Dược Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 554: Dị Không Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 553: Ba Chiếc Rương Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 552: Ngũ Hành Hợp Nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 551: Tiểu Tu Du Động Thiên Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 550: Hậu Duệ Tu La Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 549: Thiềm Công, Kịch Độc Và Băng Phong! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 548: Thế Kiếp Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 547: Thiên Cương Ngũ Hành Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 546: Đan Nguyệt Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 545: Huyễn Ảnh Độn Và Kim Cương Xá Lợi Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 544: Cửu Tiên Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 543: Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 542: Di Tích Mặc Nguyệt Tộc Tại Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 541: Tróc Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 540: Hải Vực Hỗn Loạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 539: Vạn Niên Hỏa San Hô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 538: Chín Ngày Chín Đêm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 537: Cách Không Truyền Công Đại Pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 536: Chờ Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 535: Lâm Hiên Giảo Hoạt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 534: Độc Long Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 533: Sát Cục Quỷ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 532: Bách Linh Chung Hiện Thần Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 531: Đối Đầu Vạn Thú Tôn Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 530: Trở Lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 529: Hải Tộc Lục Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 528: Dẫn Họa Tới Vạn Thú Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 527: Chủ Động Đi Dụ Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 526: Ngân Sắc Sóng Triều Cùng Thúy Lục Tương Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 525: Ngân Ngư Điểu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 524: Một Điểm Cũng Không ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 523: Kết Bái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 522: Hồng Diệp Tới Thăm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 521: Khách Nhân Bí Ẩn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 520: Đấu Giá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 519: Bí Hội Giữa Trời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 518: Ba Tuần Trăng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 517: Bại Lộ Thân Phận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 516: Tu Du Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 515: Thiếu Chủ Vạn Thú Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 514: Bảo Vật Kỳ Lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 513: Bách Quyển Lâu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 512: Vào Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 511: Huyền Quy Khôi Lỗi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 510: Tiểu Giới Cùng Hải Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.6 - Chương 509: Sơ Nhập Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 508: Phi Thăng Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 507: Yêu Nga ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 506: Địa Cung Sụp Đổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 505: Bảo Vật Cùng Tâm Cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 504: Tế Đàn Cùng Ngọc Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 503: Tập Kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 502: Thần Thông Không Gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 501: Hạo Nhiên Chính Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 500: Chân Ma Chi Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 499: Linh La Ngọc Phù Cùng Vong Ưu Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 498: Hồn Niệm Không Gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 497: Huyết Tế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 496: Thiên Hạ Tuyệt Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 495: Tiên Gia Chi Vật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 494: Liên Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 493: Giằng Co ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 492: Ngẫu Ngộ Tiểu Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 491: Lục Ngôn Hàng Ma Chú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 490: Phá Cấm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 489: Diệt Ác Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 488: Pháp Thuật Thần Diệu Của Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 487: Thời Gian Chi Độc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 486: Giải Trừ Duyên Phận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 485: Thù Hận Ở Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 484: Kim Độn Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 483: Thông Linh Phật Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 482: Giả Trư Ăn Thịt Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 481: Linh Cốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 480: Chân Giả Nan Phân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 479: Bồng Lai Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 478: Quần Long Tụ Tập Nơi Ngân Sa Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 477: Lo Liệu Tục Duyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 476: Chân Ma Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 475: Định Tinh Bàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 474: Tiểu Kiếm Tiến Giai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 473: Lai Lịch Của Ngọc Phù Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 472: Cứu Hay Không Cứu? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 471: Vọng Nguyệt Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 470: Trở Về U Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 469: Huyễn Linh Thiên Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 468: Sinh Ý Nơi Hải Ngoại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 467: Nước Phù Sa Không Chảy Ruộng Ngoài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 466: Trở Lại Cửu Lăng Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 465: Không Gian Phong Bạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 464: Mông Sơn Tam Hùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 463: Huyết Mạch Phượng Hoàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 462: Trở Lại Ngũ Sắc Linh Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 461: Mệnh Tuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 460: Hàng Phục Yêu Điệp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 459: Uy Lực Thông Thiên Linh Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 458: Thiên Ma Tàm Cùng Kết Giới Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 457: Khu Trùng Thuật Của Ly Hợp Kỳ Lão Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 456: Bảo Tàng Của Thiên Tang Huyết Quỷ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 455: Hồ Điệp Đáng Sợ Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 454: Liên Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 453: Gặp Lại Mộng Như Yên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 452: Thôn Phệ Kiếp Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 451: Thiên Kiếp Chi Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 450: Giả Thiên Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 449: Tiến Giai Ly Hợp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 448: Lam Sắc Tinh Hải Dị Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 447: Tiểu La Yêu Pháp Tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 446: Viễn Cảnh Khó Khăn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 445: Một Trăm Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 444: Tụ Linh Không Gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 443: Tiểu Nha Đầu Dụng Kế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 442: Kiếm Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 441: Đụng Độ Phu Phụ Thi Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 440: Bách Long Nha ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 439: Thủ Hộ Tổng Đà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 438: Kế Phản Gián ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 437: Dưỡng Thương Cùng Luyện Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 436: Thanh Quan Khó Quản Việc Nhà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 435: Diệt Sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 434: Tam Đại Sát Chiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 433: Trở Mặt Giữa Hải Dương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 432: Tinh Chế Mị Hoặc Thiên Huyền Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 431: Động Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 430: Ba Món Sính Lễ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 429: Thiên Sư Thượng Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 428: Sát Diệt Huyền Quy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 427: Thất Xảo Long Xà Đảm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 426: Lượng Kế Khắc Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 425: Manh Mối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 424: Tĩnh Nguyệt Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 423: Nguyên Anh Cùng Nguyên Thần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 422: Thôn Phệ Hạo Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 421: Kết Thành Quyến Thuộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 420: Sanh Cầm Hạo Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 419: Nguyệt Nhi Thành Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 418: Đụng Độ Quỷ Vật Ly Hợp Trung Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 417: Kết Nghĩa Kim Lan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 416: Trở Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 415: Tới Đòi Công Đạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 414: Vãng Sự Tám Trăm Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 413: Đại Giao Dịch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 412: Điền Tiểu Kiếm Tầm Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 411: Tuệ Thông Gặp Nạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 410: Uy Năng Của Bích Diễm Kỳ Lân Giáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 409: Đại Chiến Ly Hợp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 408: Thiên Ảnh Tông Cùng Cơ Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 407: Phải Chăng Là Tiền Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 406: Luyện Chế Chiến Giáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 405: Tử Bảng Cùng Thiên Huyễn Giao Văn Thuẫn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 404: Cửu Lăng Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 403: Rời Khỏi Vô Định Hà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 402: Truyền Thừa Sức Mạnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 401: Thiếu Gia, Lần Này Để Ta Bảo Vệ Chàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 400: Ngăn Cản Tam Lão Quái Vật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 399: Cửu Thiên Huyền Tôn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 398: Lâm Hiên Ca Ca! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 397: Đại Chiến Cửu Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 396: Cửu Thánh Thú Cùng Cửu Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 395: Quái Vật Khôi Giáp Quỉ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 394: Đêm Trăng Tròn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 393: Bách Hổ Thú Vương Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 392: U Hỏa Thông Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 391: Già La Quỷ Thụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 390: Song Tu Cùng Trị Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 389: Huyết Tế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 388: Tiểu La Yêu Pháp Tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 387: Nguyên Khí Chi Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 386: Cửu Thiên Nhiếp Hồn Khúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 385: Lạc Vào Vô Định Hà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 384: Âm Phong Quỉ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 383: Phàm Nhân Trong Hồng Vân Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 382: Cái Giá Của Việc Nói Nhảm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 381: Báo Cừu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 380: Chữa Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 379: Tế Luyện Ma Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 378: Tuyết Lâu Thành Tái Ngộ Tri Âm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 377: Tiến Giai Hậu Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 376: Tu La Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 375: Tùy Cơ Truyền Tống Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 374: Tu Sĩ Ly Hợp Kỳ Động Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 373: Chạy Trốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 372: Thẹn Quá Hóa Giận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 371: Hạ Cô Thảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 370: Long Đàm Hổ Huyệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 369: Khai Mạc Giao Dịch Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 368: Diệu Tâm Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 367: Bích Vân Sơn Gặp Đại Họa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 366: Tiểu Kiếm Giả Trang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 365: La Gia Thiên Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 364: Thần Thông Bất Phàm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 363: Thư Sinh Kỳ Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 362: Gặp Lại Như Yên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 361: Kinh Phật Cùng Tâm Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 360: Kết Thù Với Vạn Phật Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 359: Cực Phẩm Thiên Nguyệt Thủy Tinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 358: Đôi Người Tuyết! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 357: Cơn Giận Của Như Yên Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 356: Phó Thác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 355: Đối Đầu Cự Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 354: Địch Nhân Quỉ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 353: Huyền Thiên Minh Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 352: Bí Ẩn Về Truyền Âm Phù Năm Xưa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 351: Kinh Nghi Không Ngớt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 350: Lần Nữa Cùng Kháng Cường Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 349: Địch Nhân Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 348: Truyền Kỳ Năm Trăm Năm Trước ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 347: Ma Hỏa Chi Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 346: Tồi Hoa Lão Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 345: Luyện Hóa Hỏa Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 344: Nữ Tu Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 343: Tu La Ngọc Bài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 342: Phá Giải Nan Đề ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 341: Đấu Trí Không Đấu Lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 340: Song Hồn Nhất Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 339: Việc Lạ Năm Nào Cũng Có Nhưng Năm Nay Thì Nhiều ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 338: Thoát Khỏi Không Gian Độc Lập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 337: Tam Hỏa Đối Cường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 336: Xá Thân Ma Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 335: Lục Nguyên Phân Thân Cùng Dung Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 334: Những Thạch Trụ Quỷ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 333: Ngũ Hành Cực Phẩm Tinh Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 332: Xuyên Sơn Giáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 331: Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 330: Đoạn Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 329: Huyễn Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 328: Mạo Hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 327: Tam Sắc Huyền Băng Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 326: Ngân Sắc Lý Ngư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 325: Kiếp Vân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 324: Vũ Vân Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 323: Thụ Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 322: Sanh Cầm Nguyên Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 321: Huyền Bảo Ma Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 320: Sự Tồn Tại Của Yêu Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 319: Vân Sơn Thất Hữu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 318: Nước Cờ Hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 317: Bắc Minh Chân Quân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 316: Tứ Trưởng Lão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 315: Lại Gặp Thông Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 314: Thông Tuệ Hòa Thượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 313: Vu Oan Giá Họa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 312: Gặp Lại Thông Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 311: Nguyệt Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 310: Truyền Thừa Dung Hợp Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 309: Chân Linh Nhất Kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 308: Bảo Vật Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 307: Ngũ Long Tỷ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 306: Trở Lại Bích Vân Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 305: Nhân Giới Linh Trùng Bảng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 304: Tơ Tình Khó Gỡ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 303: Huyền Thiên Cửu Linh Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 302: Hung Diễm Vạn Trượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 301: Ác Thú Hàng Lâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 300: Ngũ Sắc Linh Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 299: Sát Diệt Hỗn Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 298: Khổng Tước Phát Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 297: Phạm Thiên Vu Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 296: Yêu Khí Chiến Giáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 295: Phu Thê Tình Thâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 294: Lần Nữa Vào Khuê Nguyệt Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 293: Hắc Hổ Yêu Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 292: Thâm Nhập Khuê Âm Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 291: Lệ Hồn Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 290: Hóa Khí Vi Hình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 289: Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 288: Giết Gà Răn Khỉ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 287: Thu Thập Phản Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 286: Tin Tức Điền Tiểu Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 285: Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 284: Tâm Kế Của Cổ Tu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 283: Gặp Lại Thiếu Chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 282: Bái Hiên Các ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.5 - Chương 281: Thiên Địa Dị Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 280: Trở Lại Nhân Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 279: Lưỡng Bại Câu Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 278: Kim Lão Quái Cùng Hồng Phấn Khô Lâu Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 277: Ly Tuyến Hạp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 276: Thoát Khỏi Khốn Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 275: Thiên Cương Phục Ma Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 274: Bảo Vật Không Gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 273: Tái Đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 272: Tam Hoá Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 271: Liên Thủ Đấu Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 270: Yêu Nhãn Xá Lợi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 269: Thiên Tú Chân Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 268: Già La Cổ Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 267: Vạn Lý Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 266: Chân Ma Điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 265: Không Gian Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 264: Cổ Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 263: Xâm Nhập Hàn Đàm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 262: Tảo Môn Tiền Tuyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 261: Huyền Thiên Linh Phượng Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 260: Thương Lượng Ngăn Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 259: Thanh Hỏa Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 258: Diệt Giao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 257: Tiến Giai Nguyên Anh Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 256: Truy Tung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 255: Nguyệt Nhi Cùng Tiểu Hồ Ly ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 254: Luyện Chế Thiên Trần Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 253: Thượng Cổ Cấm Chế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 252: Tiểu Công Chúa Mất Tích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 251: Côn Nam Lão Tổ Trở Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 250: Bách Biến Chi Thể Cùng Bí Thuật Tự Tàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 249: Vượt Băng Phách Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 248: Băng Mạc Hoang Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 247: Lệ Mãng Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 246: Suy Đoán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 245: Cục Diện Hỗn Loạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 244: Cực Phẩm Tinh Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 243: Hoàng Mi Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 242: Tử Mộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 241: Thuần Kim Thuộc Tính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 240: Độc Giao Cùng Thi Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 239: Nhúng Tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 238: Đối Đầu Chấp Pháp Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 237: Mang Sơn Đại Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 236: Thiên Sinh Mị Cốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 235: Ngũ Đại Yêu Tu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 234: Huyền Phượng Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 233: Núi Bồng Lai, Đảo Yêu Linh Và Sông Vô Định ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 232: Đại Nạn Không Chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 231: Trở Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 230: Đại Đạo Hữu Tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 229: Hồng Y Nữ Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 228: Tam Dương Bồi Phách Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 227: Hỏa Vân Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 226: Phong Tỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 225: Bảo Vật Bí Ẩn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 224: Sát Diệt Khổ Lão Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 223: Lại Gặp Cố Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 222: Liệt Dương Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 221: Khách Khanh Trưởng Lão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 220: Lão Tổ Phát Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 219: Trương Gia Cùng Vân Quỷ Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 218: Tranh Chấp Nơi Từ Đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 217: Lôi Âm Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 216: Luyện Chế Thi Vương Nguyên Anh Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 215: Hóa Hồn Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 214: Mua Dây Buộc Mình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 213: Đại Chiến Thi Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 212: Thiên Thi Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 211: Thi Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 210: Lấy Oán Trả Ân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 209: Bình Nguyên Âm Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 208: Nhân Quả Tuần Hoàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 207: Thiên Triệu Nơi Hoàng Kỳ Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 206: Tu Luyện Ma Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 205: Luyện Hóa Hỏa Mị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 204: Mã Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 203: Kỳ Sự Trong Hội Đấu Giá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 202: Hồn Viên Lão Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 201: Kiếm Tiên Chi Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 200: Đối Mặt Hồng Lăng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 199: Nguyệt Nhi Ngăn Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 198: Thu Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 197: Dược Viên Cùng Ma Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 196: Sơn Trại Bản (1) Kỳ Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 195: Trường Sinh Các ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 194: Sát Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 193: Trọng Tổ Thân Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 192: Nguyên Anh Bị Phong Ấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 191: Thi Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 190: Trường Sinh Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 189: Thủy Lao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 188: Huyền Ngọc Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 187: Khổ Đại Sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 186: Hỏa Mị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 185: Khổ Tu Nơi Băng Hỏa Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.4 - Chương 184: Khai Tân Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 183: Noãn Ngọc Truyền Tống Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 182: Vạn Niên Thụ Đào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 181: Âm Hồn Xâm Nhập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 180: Sắc Ẩn Tàng Đao, Nhân Họa Đắc Phúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 179: Linh Dược Sơn Gặp Họa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 178: Thiên Môn Pháp Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 177: Cấm Đoạn Đại Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 176: Thượng Cổ Khôi Lỗi Cùng Huynh Đệ Họ Hồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 175: Xâm Nhập Tàng Thư Các ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 174: Thiên Kính Minh Quang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 173: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 172: Ma Bảo Đỉnh Cấp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 171: Bách Thiện Đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 170: Cửu Long Phái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 169: Toan Tính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 168: Độ Kiếp Thành Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 167: Linh Lực Chi Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 166: Trở Lại Linh Dược Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 165: Nhi Nữ Tình Trường Cùng Song Tu Đạo Lữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 164: Gặp Lại Đồng Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 163: Thượng Phẩm Tinh Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 162: Hồng Phấn Lão Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 161: Pháp Bảo Song Thuộc Tính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 160: Di Dời Phân Đà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 159: Thanh Tường Môn Tập Kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 158: Khổ Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 157: Ma Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 156: Mai Phục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 155: Bích Huyễn U Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 154: Huyết Ma Tôn Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 153: Kế Hoạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 152: Lạt Thủ Vô Tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 151: Khách Nhân Kỳ Lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 150: Cửu Thiên Hồi Dương Đan Cùng Thánh Nguyên Lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 149: Thái Hư Chân Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 148: Địa Thánh Linh Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 147: Tứ Thánh Thú Kiếm Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 146: Quyết Chiến Thái Bạch Kiếm Tiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 145: Bí Thị Thanh Tường Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 144: Thoát Khỏi Miệng Quỷ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 143: Lưỡng Cường Đối Đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 142: Nam Minh Ly Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 141: Sát Quỷ Đoạt Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 140: Tầm Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 139: Đại Cuộc U Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 138: Khổng Tước Tiên Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 137: Nửa Năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 136: Trêu Chọc Tiểu Sát Tinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 135: Giao Dịch Đáng Sợ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 134: Bách Độc Thần Quân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 133: Thâm Nhập Thiên Tinh Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 132: Vu Sư Tỷ Thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 131: Hạo Thiên Quỷ Đế Lại Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 130: Khuê Nguyệt Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 129: Vu Pháp Đại Hội Cùng Thánh Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 128: Tới Thượng Thiên Bộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 127: Tập Kích Nơi Sơn Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 126: Chạy Trốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 125: Đại Chiến Quỷ Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 124: Quỷ Vật Công Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 123: Nghênh Địch Nơi Yến Cừu Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 122: Thương Lượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 121: Tình Thế Nguy Hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 120: Dự Cảm Không Tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 119: Thám Hiểm Cổ Động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 118: Vu Sư Mặc Nguyệt Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 117: Thập Đại Vạn Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 116: Đấu Pháp Hung Hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 115: Yêu Ma Xuất Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 114: Khách Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 113: Nguyệt Nhi Lần Nữa Ngưng Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 112: Trưởng Lão Hỏa Linh Môn - fixed ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 111: Bí Mật Kinh Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 110: Tin Tức Về Quỷ Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 109: Thất Tuyệt Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 108: Quỷ La Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 107: Cổ Thú Phù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 106: Thương Thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 105: Chính Ma Khai Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 104: Luyện Chế Vạn Hồn Phiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 103: Cổ Bảo Sơ Triển Thần Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 102: Cổ Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 101: Trở Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 100: Động Phủ Cổ Tu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 99: Những Pho Tượng Quỉ Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 98: Thượng Cổ Cấm Chế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 97: Tầm Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 96: Tới Diệp Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 95: U Minh Huyền Thiết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 94: Thánh Linh Căn Và Khổ Linh Căn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 93: Kỳ Ngộ Chiến Giáp Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 92: Sơ Hiển Thần Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 91: Ngưng Kết Kim Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.3 - Chương 90: Tam Phái Hợp Nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 89: Thiên Lan Điểu Cùng Hồng Phấn Khô Lâu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 88: Đụng Độ Nhất Đại Đệ Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 87: Thay Mận Đổi Đào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 86: Phá Hủy Tuyền Nhãn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 85: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Rình Phía Sau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 84: Hợp Tác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 83: Hồng Phát Lão Tổ Thu Truyền Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 82: Trong Hội Giao Dịch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 81: Đủ Tư Cách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 80: Uy Lực Huyền Ma Chân Kinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 79: Tử Mẫu Thất Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 78: Đề Mục Đoạt Mạng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 77: Bách Thảo Đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 76: Vân Hải Liệt Quang Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 75: Khô Mộc Chân Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 74: Thiên Mục Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 73: Tế Luyện Huyền Hỏa Thần Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 72: Tinh Nguyên Tán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 71: Lão Hồ Ly ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 70: Ngư Ông Đắc Lợi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 69: Tọa Sơn Quan Hổ Đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 68: Thi Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 67: Lén Nghe Bí Sự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 66: Thiên Ma Quỷ Thi Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 65: Cổ Ngọc Giản Kỳ Lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 64: Tá Đao Sát Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 63: Âm Thi Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 62: Âm Dương Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 61: Lời Đồn Về Linh Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 60: Huyền Ma Chân Kinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 59: Ngọc Nát Còn Hơn Ngói Lành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 58: Huyết Ảnh Phân Thuật Cùng Vạn Hồn Phiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 57: Đệ Nhị Nguyên Thần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 56: Đoạt Xá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 55: Đồng Sàng Dị Mộng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 54: Loạn Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 53: Vũng Nước Đục Trong Khuê Âm Sơn Mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 52: Thiên Sát Ma Quân Cùng Thiên Trần Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 51: Tam Âm Ma Hỏa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 50: Quỉ Sự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 49: Huyền Hỏa Thần Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 48: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Rình Phía Sau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 47: Thiên Huyễn Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 46: Tới Thiên Ma Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 45: Tu Ma Giả Cực Ma Động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 44: Diệu Dụng Của Lệnh Bài Bí Ẩn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 43: Thay Mận Đổi Đào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 42: Khí Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 41: Bích Vân Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 40: Thiệp Mời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 39: Diệu Kế Thâu Phế Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 38: Tin Tức Duyện Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 37: Linh Dược Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 36: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Thóc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 35: Nguyệt Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 34: Khinh Suất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 33: Lần Đầu Tới Phường Thị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 32: Lời Nguyện Ước Kỳ Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 31: Sát Diệt Cường Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 30: Gặp Lại Thiên Kiều Chi Nữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 29: Uy Lực Của Bích Tuyết Hoàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 28: Linh Thảo Cùng Oán Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 27: Sưu Hồn Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 26: Khê Dược Giản ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 25: Phù Đạo Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 24: Cực Phẩm Tẩy Tủy Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 23: Linh Động Kỳ Đại Viên Mãn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 22: Lần Đầu Gặp Gỡ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 21: Công Pháp Tu Ma ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 20: Đồng Môn Tương Tàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 19: Hồng Lăng Thảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 18: Tiến Giai Linh Động Hậu Kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 17: Đấu Tâm Lẫn Đấu Lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 16: Lần Đầu Đại Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 15: Phụ Tử Yến Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 14: Tranh Giành Công Pháp Trung Cấp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 13: Lục Phù Cấp Thấp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 12: Khởi Hành Tới Thiên Trụ Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 11: Thiên Điều Cùng Lăng Vân Môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 10: Băng Châm Quyết Cùng Linh Khí Hộ Thuẫn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 9: Luyện Tập Các Kỳ Nghệ Cơ Sở ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 8: Trung Phẩm Tẩy Tủy Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 7: Phế Đan Phòng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 6: Dùng Đan Dược Trùng Quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 5: Phát Hiện Bất Ngờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 4: Lam Sắc Tinh Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 3: Dụng Mưu Nơi Hiểm Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 2: Trường Thí Sư Nơi Hạp Cốc Hoang Sơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 1: Luyện Tâm Lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí